» Játékgyűjtemény RSS csatornák Könyjelzőbe vele!
Ajánljuk Neked!
 
Játék ajánló
Huszonegyes
Lapértékek: á 11, 10 10, 9 9, 8 8, 7 7, k 4, f [...]
Követek
Két őrs két különböző szobába ül, vagy pe [...]
Dáma
A piros játékos kezd. A korongokat átlósan el [...]
Vakvezetés
Párokban játszuk. A pár egyik tagja behunyt sze [...]
 
Legelső játék oldal Előző játék oldal A -A h || A h-A m || A m-A t || A v-Aka || Aka-All || Ál-Ál || Als-Ang || Ant-Asz || Át-Az || Az -Bar || Bas-Big || Bik-Bol || Bom-Bö || Bö-Cé || Cer-Csa || Csa-Cse || Cse-Cso || Cso-Cs || Cs-Dis || Dob-Dü || Ege-Egy || Egy-Éj || Ejt-Elf || Ell-Él || Elv-Er || És-Fam || Fá-Fej || Fej-Fé || Fel-Fil || Foc-For || Fö-Gó || Gol-Gyi || Gyo-Ha || Haj-Har || Har-Hel || Hel-Hog || Hog-Hur || Hus-Ill || Ily-Ir || Ism-Jap || Jap-Jó || Jut-Kan || Kan-Ked || Ké-Ké || Ké-Ker || Ker-Ket || Kev-Ki || Ki -Kid || Kie-Kir || Kir-Kor || Kó-Kö || Kö-Kö || Kö-Kuk || Kü-Lab || Lab-Lá || Lá-Lop || Lop-Mac || Mac-Má || Meg-Meg || Mel-Mi || Mi -Mil || Mil-Moc || Mon-Moz || Moz-Né || Né-Né || Né-Ny || Nyu-Ost || Óv-Pap || Par-Pas || Pas-Pli || Pó-Rab || Rab-Rec || Ré-Rik || Rit-Sak || Sá-Sel || Sep-Sok || Sor-Str || Sü-Sz || Sze-Sze || Sze-Szi || Szi-Szo || Sz-Sz || Sz-Tá || Tá-Té || Tel-Tes || Tes-Tit || Tit-Tol || Tol-Tr || Tr-Tű || TV--Uta || Utc-Vak || Vak-Vá || Vá-Vel || Vel-Vid || Vid-Ví || Viz-Zs || Zs- ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldalJátékszabály: Egyik oldalán nyitott körben ül a csoport. A nyitott részen üres szék van a kör folytatásaként, de a szomszéd székektől némileg távolabb ("forró szék").
A csoportvezető elmondja, hogy a foglalkozások végén arra szeretne módot adni, hogy mindenki végiggondolja: mennyire sikerült a kezdéskor megfogalmazott célokat elérniük. Ehhez mindenkit arra kér, hogy egy önmagának szóló képzeletbeli csekk kitöltésével értékelje hozzájárulását a csoportmunkához, valamint azt, hogy mennyit tanult a csoportfolyamatból. A csekk értéke 0 forinttól 10 ezer forintig terjedhet. Ha valaki úgy gondolja, hogy keveset adott, illetve kapott, akkor ennek megfelelő kis összeget utaljon ki magának. Ha az a véleménye, hogy a hozzájárulása és a nyeresége nagy, akkor nagy összeget írjon a papírra.
Hagyjunk néhány percet arra, hogy mindenki eldönthesse: mekkora összeget ír a csekkre. Ezután a csekkeket berakják a borítékba, és ki-ki ráírja a saját nevét.
A csoportvezető összegyűjti a borítékokat, összekeveri őket, és találomra kihúz egyet belőlük. Akié a kihúzott boríték, az beül vele a "forró székbe", felnyitja a borítékot, és közli a csoporttal, hogy mekkora összeget adott önmagának.
A csoport és a "forró székben" ülő között beszélgetés indul. Ennek során az illető visszajelzést ad a csoportnak arról, hogy miképpen élte meg a csoportfolyamatot, a csoport pedig neki arról, hogy mennyire látják azonosan a helyzetet. Érdemes kitérni arra, hogy a csekkre írt összeget menynyire tartják a többiek reálisnak; ha nem éri el a maximumot, akkor mi lehet ennek az oka; valamint arra, hogy miképpen lehetett volna nagyobb "jutalomösszeget" elérni.- Ezután minden csoporttag hasonló módon sorra kerül.
Játék információk

Tipus: csoportépítő csoportépítő RSS csatorna csoportépítő nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: 10-15 perc
Kellék(ek): valódi vagy játékcsekk, esetleg csekket imitáló papírlap a csoport létszáŹmával megegyező számban. Ugyanannyi üres boríték
Játék: Jutalomcsekk nyomtatása Jutalomcsekk egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A csoportvezető szétosztja az Esetleírást és az Értékelőlapot. Megkér mindenkit, hogy olvassa el az ismertetést, és egyénileg, saját véleménye alapján állítsa fel a jutalmazandó személyek sorrendjét. Ezt jelölje a megfelelő rovatban.
Ezután megalakulnak a vitacsoportok. A csoportvezető közli velük, hogy 30 percük van arra, hogy csoportos döntést hozzanak az általuk megfelelőnek tartott sorrendről a teljes megegyezés (konszenzus) elve alapján. Felhívja figyelmüket, hogy ezen elv a kölcsönös érvelésre épülő egyetértést, a döntésnek mindenki általi elfogadását jelenti. Éppen ezért a vitacsoportoknak tartózkodniuk kell:
a) a többségi elvtől (szavazástól);
b) a vita nélküli elfogadástól (a közfelkiáltástól);
c) valaki vagy valakik nézetének másra vagy másokra erőszakolásától;
d) valaki vagy valakik véleményváltoztatásáról "a békesség kedvéért".
A vitacsoportok külön vonulnak, meghozzák a csoportdöntést, amit az egyéni Értékelőlap megfelelő rovatán kívül a teljes csoport tacepaóján is feltüntetnek. Emellett - a csoportok számától függően - egy vagy két képviselőt is választanak a képviseleti csoportba.
A képviseleti csoport akváriumhelyzetben (tehát a kör közepén vagy színpadszerűen elkülönített részen) megvitatja a jutalmazási javaslatot, és az előzőekhez hasonló módon, 30 perc alatt csoportdöntést hoz. (Ezt a folyamatot videóra vehetjük, és a megbeszélés során visszajátszhatjuk.) A csoport többi tagja megfigyelőként működik. .
Ezután a teljes csoport megbeszéli a gyakorlat tanulságait.

Esetleírás
Egy iparvállalat fejlesztési osztályának vezetőjével közlik felettesei, hogy jelentős mértékű jutalmat tudnak szétosztani a vállalat dolgozói között. A pontos összeget még nem tudják, ezért arra kérik Önt mint osztályvezetőt, hogy érdemeik szerint rangsorolja beosztottjait, és ezt a rangsort terjessze föl. Számoljon azzal, hogy a végső összegek megállapításánál esetleg tízszeres különbség is lesz az első és az utolsó helyre kerülő között.

Az osztály tagjai a következők:
BÁNKI REZSő aktivitásával, szorgalmával tűnik ki. Főnökei bármit rábízhatnak, ő szó nélkül elvégzi. Nemegyszer tesz nekik kisebb-nagyobb szívességeket anélkül, hogy kérnék erre. Munkatársai szerint okos és jó képességű.
CSÁVOLY GÉZA munkája ellen sohasem merül fel kifogás. Igazi társasági lény, könnyen barátkozik, nagyon vonzó, jó megjelenésű. Bár szellemi képességeit nem szokták dicsérni, mégis mindenki szereti.
HANDLER ERNő életének középpontjában a munkája áll. Minden feladatot fegyelmezetten és a legnagyobb pontossággal hajt végre. Nem nagyon barátkozik kollégáival. Fejlett fantázia és ötletesség kevéssé jellemző rá.
LIVUSZ ISTVÁN töprengő alkat, nem túl precíz, de mindig valami újat talál ki, jó ötletei vannak. Közvetlen munkatársai szeretik, de a más osztályokon dolgozók zárkózottnak, nagyképűnek tartják. Főnökeinek mindig megmondja a véleményét, még ha nem is veszik szívesen.
ROLLÁ GÁSPÁR állandóan nyüzsög, mindig és mindenkinek segít, még a saját munkája rovására is. Ezért meg azért, mert mindenkivel kedves, nagyon szeretik kollégái. Átlagos képességekkel rendelkezik.
SENDE ZOLTÁN az osztály legjobb képességű dolgozója, de szertelen, pontatlan. Nem igyekszik népszerű lenni, ezért kevesen szeretik. Ha a sokadik határidő után végre megcsinálja a munkáját, biztos, hogy az messze környéken a legjobb lesz.
THURÓCZY ANDRÁS igen jó eszű, értelmes és képzett munkatárs. Csípős megjegyzéseivel sokszor felingerli kollégáit, de mindig kiengeszteli őket, úgyhogy tartósan senki sem haragszik rá. Önálló, nehezen tűri a kötöttségeket, de tud dolgozni, bár a szabályokat sokszor áthágja.

Értékelőlap
A jutalmazandó személyek sorrendje a következő:
Egyéni döntés A vitacsoport döntése ``1 képviseleti csoport döntése 1. helyen
2. helyen
3. helyen
4. helyen
5. helyen
6. helyen
7. helyen

Megjegyzések a vitacsoport vitájáról:
Megjegyzések a képviseleti csoport vitájáról:

Játék információk

Célkitűzés: A befolyásolási készség fejlesztése. A konszenzus létrehozására irányuló vitakészség fejlesztése.

Pedagógiai javaslat: A megfigyelt személy mennyire aktív vagy passzív, hogyan változik részvétele a vitában? Hogyan reagálnak a többiek erre?
Hogyan próbálja a többieket befolyásolni? Erőszakos, teljesen visszahúzódó vagy kompromisszumot kereső?
Figyel-e a többiek véleményére? Meghallgatja és próbálja megérteni őket, vagy csak a saját véleményét tartja jónak?
A vita során milyen mértékben merev, illetve rugalmas?
Betölt-e a vita során tisztázó, kérdező, terelő, szervező, irányító, közvetítő szerepet vagy ezek valamelyikét?
Segíti-e a csoport munkáját, a feladat megoldását vagy gátolja?
Milyen szerepet tölt be a csoportlégkör alakításában? Kifejezi-e az érzéseit vagy eltitkolja? Pozitív vagy negatív érzéseket fejezi ki, vagy mindkétfélét? Szándékától függetlenül milyen érzéseket lehet megfigyelni rajta (például düh, unalom, izgalom, öröm stb.)?
Milyen szerepe van a megfigyelt személynek a csoportdöntés meghozatalában, a végeredményben?

Tipus: csoportépítő csoportépítő RSS csatorna csoportépítő nyomtatása
Létszám: legalább három, egyenként 4-6 tagú vitacsoport
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: 45-60 perc
Kellék(ek): esetleírás; értékelőlap; tacepao és vastag filctoll; videoberendezés kamerával (elhagyható);
Játék: Jutalomosztás nyomtatása Jutalomosztás egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin[/url] Amoxicillin Online http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
2019-03-08 22:26:22
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Buy Amoxicillin[/url] Amoxicillin 500mg Capsules http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
2019-03-08 18:33:28
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin[/url] Buy Amoxicillin Online http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
2019-03-08 18:00:09
három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Két csapat vesz részt a játékban. Ugyanazon az oldalon, a fal mellett állnak föl. A szoba középvonalára a csapatok elé, középre helyezik a céltárgyat. Egy adott jelre indul a játék. Célja a babzsákkal megbombázni a céltárgyat úgy, hogy az minél előbb elérje a szemközti falat. Az a győztes csapat, amelyiknek ez előbb sikerül. A babzsák csak akkor dobható el, ha a dobó a másik kezével érinti a falat. Aki a másik csapat tagját zavarja, attól el kell venni a "lövedéket".
Játék információk

Tipus: ügyességi ügyességi RSS csatorna ügyességi nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: alsósok
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): két öreg cipő, vagy két azonos súlyú tárgy, kb. 20 babzsák, rongylabda, vagy akár nagyobb méretű cellux-szal megerősített papírgalacsinok
Játék: Juttasd a célba! nyomtatása Juttasd a célba! egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A székeket körbe rakjuk. Minden székre ül egy lány, egy szék üresen marad, Minden lány mögé odaáll egy fiú, az üres szék mögé is és hátrateszik a kezét. Aki az üres szék mögött áll, rákacsint valamelyik lányra. Az felugrik s átszalad, leül a fiú elé.
Természetesen csak akkor tudja ezt megtenni, ha őrzőjére, a mögötte álló fiú nem veszi észre a kacsintást, s idejében (persze szelíden) le nem fogja. Előre nem szabad a lányt lefogni.
Aki elől elcsalták a lányt, az lesz az új kacsintó. Amikor a "csábítás" nem sikerül, a kacsintó zálogot ad. Játszhatjuk fordítva is!


Más változatban: Nagyobbaknál lehet nehezíteni a játékot pl. úgy, hogy a külső körben állók az előttük lévőknek csak a sarkát nézhetik. Az elszaladó játékos után lehet kapni, de helyben kell maradni.

Játék információk

Pedagógiai javaslat: Hívjuk fel a játékosok figyelmét arra is, hogy vigyázzanak egymás ruhájára, nehogy valami elszakadjon a nagy igyekezetben.

Tipus: párosító párosító RSS csatorna párosító nyomtatása
Létszám: páros létszám
Korosztály: középiskolások
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): székek
Játék: Kacsingató nyomtatása Kacsingató egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A játék elején annyi lapot veszünk ki a pakliból, ahányan játszanak. Az egyik a pikk ász legyen, a többi véletlenszerűen kerül ki.
A játékvezető a lapokat hátlapjukkal felfelé az asztalra teszi. Mindenki húz egy lapot, anélkül, hogy azt bárki másnak megmutatná. Aki a pikk ászt húzza, az lesz a "gyilkos". A sorsolásra természetesen bármilyen házilag készített, hasonló eszköz is megfelel.
A gyilkos úgy dolgozik, hogy feltűnés nélkül szemkontaktust teremt valakivel, és rákacsint. Ha ez sikerül, az illető "meghal", vagyis kiesik a játékból. Akire rákacsintanak, annak néhány másodpercet várnia kell - hiszen különben rögtön lelepleződne a "gyilkos" és vége lenne a játéknak - vagyis kis szünet után jelzi, hogy áldozatául esett a gyilkosnak.
A játékosok célja, hogy gyilkolás közben érjék tetten a gyilkost, azaz szemtanúi legyenek a kacsintásnak, úgy, hogy nem rájuk kacsint a gyilkos. Ez meglepően nehéz feladat, hiszen a gyilkoson kívül mindenki kerüli a többiek tekintetét, mivel attól fél, hogy áldozattá válik.
Ha egy szemtanúnak sikerül meglesnie a gyilkost, akkor leleplezheti, és ő nyeri a játékot. A gyilkos akkor nyerhet, ha a játékosok száma három alá csökken, mert ekkor már nincs, aki tetten érje a gyilkost.
Játék információk

Célkitűzés: Mulatságos stratégiai játék, amely mozgósítja a koncentrálóképességet és az érzékszerveket, megfigyelőkészséget is igénybe veszi.

Tipus: érzékszerv fejlesztő érzékszerv fejlesztő RSS csatorna érzékszerv fejlesztő nyomtatása
Létszám: min. 6
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): Kártycsomag
Játék: Kacsintós nyomtatása Kacsintós egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

+ hogy ha 2 gyilkos van és azok egymásra kacsintanak akkor egyik sem hal meg és onnan tudják hogy 2 van
2009-05-08 20:34:58
három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Rajzoljunk egy 3-5 méter átmérőjű kört. A körbe beáll két játékos, a többiek a körön kívül helyezkednek el.
Sípszóra kezdődik a kakasviadal: a két játékos összecsap. Próbálják egymást hátratett kézzel, féllábon ugrálva kilökni a körből. Ha sikerül az egyiknek, akkor a kör szélén álló szurkolóseregből behívhat valakit, akivel ismét felveszi a versenyt. Ha az újonnan behívott cserkészt is kilöki, akkor egy harmadikat hívhat.
Mindig a győztes játékos szólíthat újabb ellenfelet azok közül, akik még nem szerepeltek.
A játékot az nyeri meg, aki utolsónak marad bent győztesként.


Más változatban: A cserkészek karba tett kézzel fél lábon állva utánozzák a kakasokat. Adott jelre a viadal megkezdôdik, és a kakasok egymást próbálják feldönteni. Aki eldôl, vagy hosszabb időre leteszi a másik lábát, kiesik. (Lábat váltani szabad.) A kakosok fogyásával a küzdôteret csökkenteni kell.

Játék információk

Tipus: ügyességi ügyességi RSS csatorna ügyességi nyomtatása
Létszám: nagy csoport
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): síp
Játék: Kakasviadal nyomtatása Kakasviadal egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

2019-07-28 20:35:01
három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A játékosok körbe ülnek, egy játékosnak kendővel bekötjük a szemét, ő lesz a vadász. A többiek akkor kapnak egy számot. A vadász nem tudja, ki melyik számot kapta, csupán annyit, hogy annyi szám van, amennyi a társaság létszáma. Mond egy számot. Akinek a számát mondta, az annyit kakukkol, amennyi a száma. A bekötött szemű vadásznak ekkor ki kell találnia, ki kakukkolt. Ha eltalálja, helyet cserélnek. Ha nem, zálogot ad, és újabb számokat mond mindaddig, amíg valamelyik kakukkmadarat sikerül elejtenie. A kakukkmadárból ekkor vadász, a vadászból kakukkmadár lesz.
Játék információk

Célkitűzés: A szembekötősdi játékok egy fajtája, amely elsősorban a hallást teszi próbára, éppen ezért csak olyan társaságban játsszuk, ahol mindenki jól ismeri egymást.

Tipus: érzékszerv fejlesztő érzékszerv fejlesztő RSS csatorna érzékszerv fejlesztő nyomtatása
Kellék(ek): kendő
Játék: Kakukkmadár nyomtatása Kakukkmadár egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

ez így nem jó, mert akkor az új vadász tudja, hogy kinek mi a száma, szóval új vadásznál új számokat kell osztani
2011-10-22 17:42:40
három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Körben állva mindenki a kezében tartja az evőkanalat. A játékot érdekesebbé teheti, és növelheti a különböző képességű játékosok közötti "esélyegyenlőséget", ha különböző kanalakat használunk, a merőkanáltól a viszonylag kisebbekig. A körben négy személynél a kanálba beleteszünk annyi babszemet, amennyi csak elfér és megszámoljuk, hány szem. Adott jelre, azonos irányba indítva mindenki átteszi a szomszéd kanalába a szemeket, de kanálból kanálba, kézzel nem szabad azokhoz nyúlni. Közvetlen szomszédok egymásnak nyújtott segítése viszont nincs megtiltva, tehát foghatom a kezét, mikor önti a kanál tartalmát. Addig játszunk így, amíg az utolsó babszem ki nem esik az utolsó kanálból.


Más változatban: Lehet kettéválasztani a csoportot és versengés tárgyává tenni, hogy melyik csoportban ér vissza az elindítóhoz és hol kevesebb a veszteség, vagyis a kiesett babszem.

Játék információk

Célkitűzés: Figyelemfejlesztés, mozgáskoordináció és ügyesség fejlesztése.

Tipus: ügyességi ügyességi RSS csatorna ügyességi nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): Evőkanalak vagy más kanalak, annyi, ahányan vagyunk a csoportban és babszemek, kukoricaszemek, lencse, gombok vagy apró drazsé.
Játék: Kanálból kanálba nyomtatása Kanálból kanálba egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]
Van ám még ennél jóval több játék is!
Legelső játék oldal Előző játék oldal A -A h || A h-A m || A m-A t || A v-Aka || Aka-All || Ál-Ál || Als-Ang || Ant-Asz || Át-Az || Az -Bar || Bas-Big || Bik-Bol || Bom-Bö || Bö-Cé || Cer-Csa || Csa-Cse || Cse-Cso || Cso-Cs || Cs-Dis || Dob-Dü || Ege-Egy || Egy-Éj || Ejt-Elf || Ell-Él || Elv-Er || És-Fam || Fá-Fej || Fej-Fé || Fel-Fil || Foc-For || Fö-Gó || Gol-Gyi || Gyo-Ha || Haj-Har || Har-Hel || Hel-Hog || Hog-Hur || Hus-Ill || Ily-Ir || Ism-Jap || Jap-Jó || Jut-Kan || Kan-Ked || Ké-Ké || Ké-Ker || Ker-Ket || Kev-Ki || Ki -Kid || Kie-Kir || Kir-Kor || Kó-Kö || Kö-Kö || Kö-Kuk || Kü-Lab || Lab-Lá || Lá-Lop || Lop-Mac || Mac-Má || Meg-Meg || Mel-Mi || Mi -Mil || Mil-Moc || Mon-Moz || Moz-Né || Né-Né || Né-Ny || Nyu-Ost || Óv-Pap || Par-Pas || Pas-Pli || Pó-Rab || Rab-Rec || Ré-Rik || Rit-Sak || Sá-Sel || Sep-Sok || Sor-Str || Sü-Sz || Sze-Sze || Sze-Szi || Szi-Szo || Sz-Sz || Sz-Tá || Tá-Té || Tel-Tes || Tes-Tit || Tit-Tol || Tol-Tr || Tr-Tű || TV--Uta || Utc-Vak || Vak-Vá || Vá-Vel || Vel-Vid || Vid-Ví || Viz-Zs || Zs- ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldal

Honlap készítés, Tárhelyszolgáltatás. Az oldal a gyűjtemény.net lapcsalád tagja.
© 2009-2020. Játékgyűjtemény - minden jog fenntartva! Beleértve a másolást, az adatrögzítő rendszerben való tárolást is. Kizárólagosan non-profit célra használható fel az oldalon található összes játék, játékszabály.