» Játékgyűjtemény RSS csatornák Könyjelzőbe vele!
Ajánljuk Neked!
 
Játék ajánló
Ketyegő óra
A játékosok körben ülnek. Egy játékos beáll [...]
Dáma
A piros játékos kezd. A korongokat átlósan el [...]
Színjáték
A játék rendezője néhány fiúval elhúzódik [...]
Allah, küldd el nekem a fehér galambjaimat
Ali térdel középen, leborul a földre és mondj [...]
 
Legelső játék oldal Előző játék oldal A -A h || A h-A m || A m-A t || A v-Aka || Aka-All || Ál-Ál || Als-Ang || Ant-Asz || Át-Az || Az -Bar || Bas-Big || Bik-Bol || Bom-Bö || Bö-Cé || Cer-Csa || Csa-Cse || Cse-Cso || Cso-Cs || Cs-Dis || Dob-Dü || Ege-Egy || Egy-Éj || Ejt-Elf || Ell-Él || Elv-Er || És-Fam || Fá-Fej || Fej-Fé || Fel-Fil || Foc-For || Fö-Gó || Gol-Gyi || Gyo-Ha || Haj-Har || Har-Hel || Hel-Hog || Hog-Hur || Hus-Ill || Ily-Ir || Ism-Jap || Jap-Jó || Jut-Kan || Kan-Ked || Ké-Ké || Ké-Ker || Ker-Ket || Kev-Ki || Ki -Kid || Kie-Kir || Kir-Kor || Kó-Kö || Kö-Kö || Kö-Kuk || Kü-Lab || Lab-Lá || Lá-Lop || Lop-Mac || Mac-Má || Meg-Meg || Mel-Mi || Mi -Mil || Mil-Moc || Mon-Moz || Moz-Né || Né-Né || Né-Ny || Nyu-Ost || Óv-Pap || Par-Pas || Pas-Pli || Pó-Rab || Rab-Rec || Ré-Rik || Rit-Sak || Sá-Sel || Sep-Sok || Sor-Str || Sü-Sz || Sze-Sze || Sze-Szi || Szi-Szo || Sz-Sz || Sz-Tá || Tá-Té || Tel-Tes || Tes-Tit || Tit-Tol || Tol-Tr || Tr-Tű || TV--Uta || Utc-Vak || Vak-Vá || Vá-Vel || Vel-Vid || Vid-Ví || Viz-Zs || Zs- ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldalJátékszabály: Mindenki kézbe vesz egy kis ritmushangszert, próbálgathatják pár percig, majd megszólaltathatják kipróbálás céljából. Utána mindenki ad egy hangot a hangszerével, mintegy bemutatja azt, illetve áttételesen önmagát.
Ezt követően megérintik saját testüket a fejtől lefelé a lábakig és vissza, lassan, mindkét kézzel. A csoportvezető közben mondja a testrészek nevét.
A bevezető saját élmény után a gyerekek másképp érzik önmagukat. Másként fordulnak társaik felé és másképp fogadják el őket.
Játék információk

Célkitűzés: A résztvevők körben ülnek. A játék előkészítéseként először a ritmushangszerekkel ismerkednek, majd az önmagukkal való ismerkedésre térnek át a gyerekek.

Pedagógiai javaslat: Oldott, vidám hangulat. Igénybe veszi az érzékelést, figyelmet, türelmet, kreativitást, mozgáskoordinációt. Hatással van a hangulatra, érzelmekre.

Tipus: ismerkedős ismerkedős RSS csatorna ismerkedős nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: alsósok
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): Hangszerek
Játék: Ismerkedés ritmushangszerekkel nyomtatása Ismerkedés ritmushangszerekkel egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

Mit is mondd Forest Gump? Hülye, aki mondja:)
2010-06-18 16:46:49
három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Ötszavas bemutatkozás: Mindenki sorban bemutatja önmagát legfeljebb öt szóval. Utána megbeszélés, ennek során reagálhatnak a csoporttagok egymás közléseire.
Rajz és szimbólum: Mindenki készít egy külön papírlapra egy rajzot, amin életének általa legfontosabbnak tartott mozzanatait ábrázolja. (Aki arra hivatkozik, hogy nem tud rajzolni, azt biztassuk azzal, hogy nem a rajzkészség a fontos, hanem önmaga bemutatása - akármilyen leegyszerűsített módon is.)
Ezután mindenki találjon ki egy szimbólumot, ami szerinte leginkább jellemzi őt. Ezt a szimbólumot rajzolja fel az előbbi rajz alá, ugyanarra a lapra.
A rajzokat mindenki számára láthatóan kifüggesztjük. A csoport tagjai sorban odamennek saját rajzukhoz, és beszélnek róla; ha szükséges, meg­magyarázzák (a szimbólumot is ide értve). A többiek kérdéseket tehetnek fel. Utána az általánosítható tanulságok megbeszélése.
3)Itt születtem: A táblára felrajzoljuk Magyarország térképének vázlatát a főbb földrajzi egységek bejelölésével.
A csoporttagok sorban a táblához mennek. Bejelölik saját szülőhelyüket vagy kora gyermekkoruk tartózkodási helyét. (Ha valaki szülőhelye a mai Magyarországon kívül esik, természetesen azt jelöli meg.) Ezután kb. 2-3 percig beszélnek erről a helységről. Kérjük meg őket, hogy ne tárgyszerű, hanem személyes leírást adjanak. Utána bárki kérdezhet, reagálhat.
Ha mindenki sorra került, a gyakorlat megbeszélése. 4) Viccek: Sorban mindenki elmond egy tetszés szerinti témájú viccet, amit nagyon kedvel. - Minden vicc után az illető röviden megindokolja, hogy miért éppen ezt választotta. Utána megbeszélés.
5) Személyi adatok:- A csoportvezető sorban felírja a táblára azoknak az adatoknak a megnevezését, amelyekről a tagok úgy gondolják, hogy érdeklik őket. Például: életkor, családi állapot, képzettség, hobbi, kedvenc étele stb. Nyolc-tíz adatnál többet ne nagyon gyűjtsünk össze, mert áttekinthetetlenek lesznek.
Ezután sorban mindenki ismerteti a táblára felírtak szerint a saját adatait. Kérdések, reagálások lehetségesek. Utána a gyakorlat megbeszélése
. Névtanulás - A csoport valamelyik tagja közli a nevét (lehetőleg a keresztnevét vagy azt, ahogy szeretné, hogy a többiek szólítsák).
A mellette ülő megismétli a hallott nevet, és hozzáteszi a sajátját. A követ­kező személy elismétli az előző kettőt, és ő is hozzámondja a saját nevét. Ez így folytatódik addig, amíg mindenki sorra nem kerül.
Ha a csoport nagy létszámú, ezt a gyakorlatot a következő ülésen (intenzív csoportnál néhány óra múlva) megismételhetjük.
Játék információk

Célkitűzés: Megismerkedés, önismeret fejlesztése a csoport kezdetén; a feszültség csökkentése

Tipus: ismerkedős ismerkedős RSS csatorna ismerkedős nyomtatása
Létszám: 8-16 játékos
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: 5-20 perc
Kellék(ek): általában tábla és kréta, vagy tacepao és filctoll
Játék: Ismerkedjünk máshogy! nyomtatása Ismerkedjünk máshogy! egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Többféle változatban játszható.
A csoport körben áll. Mindenki mond a neve mellé egy pozitív és igaz jelzőt. A saját bemutatkozás előtt mindenki elismétli a kör többi tagjának nevét és jelzőjét. Egy jelző csak egyszer fordulhat elő.
Névkitűző kártyákat készítünk valamilyen képpel, szim­bólummal. Mindenki elmagyarázza a saját szimbólumát, majd az előző játékhoz hasonlóan egy kör erejéig a körben álló játékosok megpróbálják memorizálni a többiek nevét és szimbólumát, s a kör többi tagjának nevét és szimbólumát egyenként végigmondják.
Kígyójátékok: Olyan szempontokat találunk ki, amelyek a csoport tagjainak érdekesek, mert megtudhatnak valamit a másikról. Például ki mikor született, kinek hány testvére van, ki hány könyvet olvas el egy évben, ki hány tengert látott, hány szilvásgombócot tudnak egyszerre megenni stb. Ha megszülettek a válaszok, akkor a játékosok "nagyság­rend szerint" sorba állnak: az áll elöl, aki az illető szem­pont alapján a legtöbbet teljesített, s a játékosok a többiek sorban elfoglalt helyét próbálják megjegyezni. Néhány szempont után elismétlik az egymásról szerzett információkat. (Például: Kati júniusban született, egy testvére van, húsz könyvet olvas el egy évben, két tengert látott és hat szilvásgombócot tud megenni.)
Párjáték: A párok egymással szemben állnak és jól megfigyelik egymás öltözékét. Utána hátat fordítanak egymás­nak, majd valamit megváltoztatnak magukon. (Például meg­cserélik a gyűrűiket, leveszik az órájukat, megfordítanak egy sálat, begombolnak valamit stb.) Ha ismét egymás felé fordulnak, fel kell fedezniük, hogy a másik min változtatott.
Elképzelt tárgy: A játékosok körben állnak. Valaki kép­zeletben elővesz egy tárgyat, pantomimjátékkal megmutatja a használatát, majd "tovább adja". A következő játékos megismétli a mozdulatsort, majd magában értelmezi azt. Az utolsó játékos elmondja, hogy milyen tárgyat és milyen szituációban használtak, s ezt egybevetik az első játékos által elmondottakkal.
"Angyalkázás”: A csoport tagjai egy cédulára felír­ják a nevüket, majd mindenki húz egy nevet az összeszedett cédulákból. Önmagát senki nem húzhatja. Egy adott időtartam alatt (például 3-4 nap, egy hét) a kihúzott személlyel valami jót kell cselekedni, de úgy, hogy direkt módon nem mondjuk meg, hogy mi vagyunk a jóságos manói. Egy következő alkalommal visszatérünk a játék meg­beszélésére: kinek ki volt az "angyala” és mi volt a jó cselekedet.
Címerjáték: Egy címerpajzsot négy mezőre osztunk. Mindenki megpróbálja valamilyen rajzos szimbólummal meg­fogalmazni, hogy számára mi volt eddig a legfontosabb esemény, a legboldogabb pillanat, mit tud nagyon jól és mi az, amit jobban szeretne tudni. A csoport tagjainak címereit ragasszuk fel egy lapra, majd mindenki magyarázza el a saját címerét.
Szövegösszerakó játék: Egy hosszú mondat szavait szétvágva pároknak osztjuk szét. A feladat: összerakni a mon­datot adott idő (2-3 perc) alatt, de beszélgetés nélkül. A játékban az győz, aki először rak össze értelmes mondatot. Javasolt mondat: A középkori hagyomány szerint táncmulatságot jó időben szabad téren, máskor paloták nagytermében rendezték; a legnépszerűbbek az úgynevezett ugrós táncok voltak, ahol a legnagyobbat ugró férfiak voltak a nap hősei.
Vagy képösszerakó
Évszámaink: Írd fel egy papírra azokat a dátumokat, amelyek eddig a legfontosabbak voltak neked, és magyarázd el a többieknek, hogy miért!
Kördiagram: Körcikkekre osztva próbálja mindenki felrajzolni, hogy milyen erők befolyásolták eddig leginkább az életét:
Játék információk

Célkitűzés: Megismerkedés, önismeret fejlesztése a csoport kezdetén; a feszültség csökkentése

Tipus: ismerkedős ismerkedős RSS csatorna ismerkedős nyomtatása
Létszám: 8-16 játékos
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: 5-20 perc
Kellék(ek): Nem szükséges
Játék: Ismerkedjünk! nyomtatása Ismerkedjünk! egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: 3-5 személyt kiküldünk. A körben egyvalaki eljátszik egy pantomim eseményt, pl. dráma a fogorvosnál. A kiküldöttek közül behívnak egyet, valaki neki is eljátssza. Nagyon kell figyelnie, mert a következő behívottnak már ő fogja eljátszani, és így tovább. Furcsa dolgok sülnek ki néha, mire véget ér a játék!
Játék információk

Tipus: színjáték színjáték RSS csatorna színjáték nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: fiatal felnőttek
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): nem szükséges
Játék: Ismételd a játékot! nyomtatása Ismételd a játékot! egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A cédulák összekeverve egy dobozban az asztal közepére kerülnek a játékosok sorban húznak, hangosan leolvassák azt, ami rá van írva és igyekeznek megmondani azt ami a másik oldalon van.
Játék információk

Tipus: memóriafejlesztő memóriafejlesztő RSS csatorna memóriafejlesztő nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: 10-15 perc
Kellék(ek): Sok apró cédulát készítünk kemény papírból. Az egyik oldalára egy történelmi évszám, a másik oldalára az ennek megfelelő történelmi esemény megnevezése kerül. (pl. 1526 - mohácsi vész). Doboz.
Játék: Ismételjük a történelmet nyomtatása Ismételjük a történelmet egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A cserkészek egymás kezét fogva egy nagy kört alkotnak. Minden hatodik cserkész belép a körbe és bekötik a szemét. 45 szem borsót szétszórunk a körben, és a játék megkezdődhet. A bekötött szemű cserkészek versenyeznek egymással. A feladat tíz szem borsó összegyűjtése, amit a versenyző "ITT A TÍZ!" kiáltással jelez. Az első gyűjtő egy pontot szerez a csapatának. Fontos, hogy a borsók száma alig haladja meg a résztvevők számát. Ha egy borsó a körön kívülre kerül a játékvezető feladata, hogy visszategye.
Játék információk

Tipus: ügyességi ügyességi RSS csatorna ügyességi nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: alsósok
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): Egy zacskó szárított borsó, négy kendő
Játék: Itt a tíz! nyomtatása Itt a tíz! egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A körben ülők között elindítunk egy bizonyos teafajtát, amiből négy pohárba töltöttünk ki. Megkóstolja az első, ízlelgeti, de nem mondja meg, ha ráismert, akkor sem, hogy milyen teát ivott. Ha ráismert, akkor elmondja egy jellegzetességét ennek a teának. Ha nem ismert rá, akkor megmondja, hogy "nem tudom, milyen tea volt ez". Megkóstolja a második, s szintén így áll hozzá. Tehát, ha felismeri, akkor újabb jellemzőjét mondja el, ha meg nem, akkor jelzi, hogy nem tudja. Három a magyar igazság, tehát a harmadik, ha meg tudja mondani, megmondhatja, hogy melyik teáról van szó, ha nem, akkor a negyedik is megkóstolja és próbálkozik. Ha négy kóstolónak nem sikerült felismerni, akkor "szabad a gazda", megmondjuk, s most a következő négy embernél egy újabb ízpróbával kísérletezünk. Az ivóleveknél is hasonló az eljárás. Ott még meg lehet csinálni azt is, hogy, mindenki azonos formájú és méretű, két decis dobozban kap egy ivólevet, de annak minden oldalát gondosan leragasztottuk. Kérdés lesz, hogy ki tudja megnevezni, hogy neki milyen ivólé jutott. Ha többszöri próbálkozásra, ízlelgetésre sem sikerült, megnézheti, hogy mi van a leragasztott papír alatt a címkén. Ha turmixolt ivólevekkel próbálkozunk, akkor ezek között legyen néhány szokatlan, például kifacsart cékla- vagy feketereteklé, illetve összeturmixolt salátalevelekből készült ivólé. Mindenképpen beszéljünk arról, hogy a sok só használata mennyire tompítja az ízérzékelésünket, illetve arról is, hogy egyes teák, ivólevek milyen gyógyító hatással bírnak. Érdekes lehet az is, hogy régen mit használtak köhögés csillapítására, mire jó a kamillatea, sőt ki lehet egészíteni a különböző mézekkel is az ízek próbáját.
Játék információk

Célkitűzés: Az ízlelés próbára tevése, a különböző ízek felismerése.

Tipus: érzékszerv fejlesztő érzékszerv fejlesztő RSS csatorna érzékszerv fejlesztő nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): Több, különböző teafűből készült tea, melyek között van speciális ízesítésű is. Lehet borsmenta-, hárs-, kamilla-, gyümölcstea, zöld tea, fekete tea vagy ízesített teák. Nem a teákkal párhuzamosan, de ki lehet próbálni az ivóleveket is, bár ez egy kicsit több előkészületet igényel. A kereskedelmi forgalomban kapható ivólevek közül csak a 100%-os és sok gyümölcsöt tartalmazó jó, vagy arra van szükség, hogy egy másik helyiségben állítsák elő számunkra a természetes alapanyagokból turmixolt ivólét.
Játék: Ízlelés: teák, ivólevek nyomtatása Ízlelés: teák, ivólevek egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Egy két méter átmérőjű kört rajzolunk a padlóra, amelyen belül fog zajlani a verseny. A két versenyző beáll a kör közepére egymással szemben terpeszállásban úgy, hogy a fejük a másik vállán pihen, a kezükkel pedig a másikat átölelve a másik szíját illetve a nadrágkorcát fogják. A játékvezető "RAJT" kiáltására elkezdik egymást taszigálni kifelé a körből úgy, hogy továbbra is egymás szíját fogják. Amelyiknek sikerül a másikat kinyomnia, az szerez egy pontot a csapatának.
Játék információk

Tipus: ügyességi ügyességi RSS csatorna ügyességi nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: alsósok
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): kréta
Játék: Japán birkózás nyomtatása Japán birkózás egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]
Van ám még ennél jóval több játék is!
Legelső játék oldal Előző játék oldal A -A h || A h-A m || A m-A t || A v-Aka || Aka-All || Ál-Ál || Als-Ang || Ant-Asz || Át-Az || Az -Bar || Bas-Big || Bik-Bol || Bom-Bö || Bö-Cé || Cer-Csa || Csa-Cse || Cse-Cso || Cso-Cs || Cs-Dis || Dob-Dü || Ege-Egy || Egy-Éj || Ejt-Elf || Ell-Él || Elv-Er || És-Fam || Fá-Fej || Fej-Fé || Fel-Fil || Foc-For || Fö-Gó || Gol-Gyi || Gyo-Ha || Haj-Har || Har-Hel || Hel-Hog || Hog-Hur || Hus-Ill || Ily-Ir || Ism-Jap || Jap-Jó || Jut-Kan || Kan-Ked || Ké-Ké || Ké-Ker || Ker-Ket || Kev-Ki || Ki -Kid || Kie-Kir || Kir-Kor || Kó-Kö || Kö-Kö || Kö-Kuk || Kü-Lab || Lab-Lá || Lá-Lop || Lop-Mac || Mac-Má || Meg-Meg || Mel-Mi || Mi -Mil || Mil-Moc || Mon-Moz || Moz-Né || Né-Né || Né-Ny || Nyu-Ost || Óv-Pap || Par-Pas || Pas-Pli || Pó-Rab || Rab-Rec || Ré-Rik || Rit-Sak || Sá-Sel || Sep-Sok || Sor-Str || Sü-Sz || Sze-Sze || Sze-Szi || Szi-Szo || Sz-Sz || Sz-Tá || Tá-Té || Tel-Tes || Tes-Tit || Tit-Tol || Tol-Tr || Tr-Tű || TV--Uta || Utc-Vak || Vak-Vá || Vá-Vel || Vel-Vid || Vid-Ví || Viz-Zs || Zs- ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldal

Honlap készítés, Tárhelyszolgáltatás. Az oldal a gyűjtemény.net lapcsalád tagja.
© 2009-2020. Játékgyűjtemény - minden jog fenntartva! Beleértve a másolást, az adatrögzítő rendszerben való tárolást is. Kizárólagosan non-profit célra használható fel az oldalon található összes játék, játékszabály.