» Játékgyűjtemény RSS csatornák Könyjelzőbe vele!
Ajánljuk Neked!
 
Játék ajánló
Kedves tárgyam
Mindannyian használunk tárgyakat, eszközöket m [...]
Királylabda
A játékterepet két egyenlő részre osztjuk egy [...]
Macskafarka
Kiolvasunk egy helyben forgót, a játékosokat k [...]
 
Legelső játék oldal Előző játék oldal A -A h || A h-A m || A m-A t || A v-Aka || Aka-All || Ál-Ál || Als-Ang || Ant-Asz || Át-Az || Az -Bar || Bas-Big || Bik-Bol || Bom-Bö || Bö-Cé || Cer-Csa || Csa-Cse || Cse-Cso || Cso-Cs || Cs-Dis || Dob-Dü || Ege-Egy || Egy-Éj || Ejt-Elf || Ell-Él || Elv-Er || És-Fam || Fá-Fej || Fej-Fé || Fel-Fil || Foc-For || Fö-Gó || Gol-Gyi || Gyo-Ha || Haj-Har || Har-Hel || Hel-Hog || Hog-Hur || Hus-Ill || Ily-Ir || Ism-Jap || Jap-Jó || Jut-Kan || Kan-Ked || Ké-Ké || Ké-Ker || Ker-Ket || Kev-Ki || Ki -Kid || Kie-Kir || Kir-Kor || Kó-Kö || Kö-Kö || Kö-Kuk || Kü-Lab || Lab-Lá || Lá-Lop || Lop-Mac || Mac-Má || Meg-Meg || Mel-Mi || Mi -Mil || Mil-Moc || Mon-Moz || Moz-Né || Né-Né || Né-Ny || Nyu-Ost || Óv-Pap || Par-Pas || Pas-Pli || Pó-Rab || Rab-Rec || Ré-Rik || Rit-Sak || Sá-Sel || Sep-Sok || Sor-Str || Sü-Sz || Sze-Sze || Sze-Szi || Szi-Szo || Sz-Sz || Sz-Tá || Tá-Té || Tel-Tes || Tes-Tit || Tit-Tol || Tol-Tr || Tr-Tű || TV--Uta || Utc-Vak || Vak-Vá || Vá-Vel || Vel-Vid || Vid-Ví || Viz-Zs || Zs- ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldalJátékszabály: A játékosokat három csoportra osztjuk, egész egyszerű számolással. Egy, kettő, három és újra egy kettő, három. Ha végigértünk, akkor megkérjük, hogy alkossanak külön csoportot az egyesek, külön csoportot a kettesek és külön csoportot a hármasok. Ügyeljünk arra, hogy mindegyik csoportban megközelítőleg azonos számú játékos legyen. Az első csoport tagjai lesznek a mondatokat elmondó (felolvasó) játékosok, a második csoport tagjai lesznek a sárga kártyákat felmutatók, hogy azokat elolvasva, az ott közölt utasításnak megfelelő érzelmi, indulati tartalommal olvassa fel a felolvasó a mondatot. A harmadik csoport tagjai lesznek a pontozó bírák, akik az egytől ötig terjedő számlapok felmutatásával pontozzák a felolvasó teljesítményét. Ez így egy kicsit bonyolultnak tűnik, de az a tapasztalatunk, hogy az emberek szeretik egymás teljesítményét is osztályozni, bírálni.
A játék menete tehát a következő, ha már mindenkinek a kezében van a feladatára vonatkozó papír. Az egyszerű mondatot kezében tartó játékos elolvassa magában a mondatot és felnéz, hogy milyen sárga lapot mutatnak fel neki az instrukcióval, arra vonatkozóan, hogy hogyan mondja el a mondatot. "Megérkezett a postás." Ez áll a papírján. Felnézve azt látja, hogy az utasításra vonatkozó lapon az áll, hogy "boldogan". Ennek megfelelően örömöt és boldogságot kifejezve mondja el a mondatát, a lehető legtöbb gesztust, mimikát és érzelmet beépítve ebbe az egyszerű kis mondatba.
A pontozóbírák, akik legalább hárman legyenek, osztályozzák a teljesítményt, ki ötöst, ki négyest, ki ennél gyengébb osztályzatot ad. (Bár nem szokott nagy eltérés lenni, komolyan veszik a feladatukat, noha kétségkívül megjelenik az is, hogy kit fogadnak el jobban, kit tartanak nagyobb színésznek.) A játékvezető összeadja a pontszámokat és felírja a táblára.
Ha minden mondat elhangzott, akkor lehet összesíteni, sőt egy második és egy harmadik körben szerepeket és mondatokat csereberélni. Ennél a játéknál érdemes rámutatni arra, hogy az elhangzott szavak mindössze 7%-ban fejezik ki a mondanivalónkat, a hangszín, tónus 23%-ban járul hozzá a mondanivaló közvetítéséhez. A mozgás, gesztus, testbeszéd és az arckifejezések viszont 35 és 35%-ot adnak hozzá. Nem véletlen, hogy félreértések származnak abból, hogy valaki mit, hogyan mond.
Játék információk

Célkitűzés: Rámutatni az emberi kommunikáció azon sajátosságára, hogy az egyes szavak a hangsúly, a hanglejtés, hanghordozás és hangszín szerint más-más értelmet nyerhetnek, más-más dolgot tudunk kifejezni velük, ha változtatjuk a mozgást, gesztust. Példák az indulatszavakra: Óh! Ej! Hú! Jaj! Na! Ne! A felsoroltakon kívül bármelyiket lehet használni a mondat elején vagy végén. Példák az egyszerűbb mondatokra: Megérkezett a postás. Kész az ebéd. Esik az eső. Hull a hó. Hideg van. Elindult a vonat. Szép idő van. Éhes vagyok. Példák arra, hogy hogyan mondjuk: tréfálkozva, dühösen, boldogan, meglepetten, elégedetten, ijedten, aggódva, sajnálkozva.

Tipus: memóriafejlesztő memóriafejlesztő RSS csatorna memóriafejlesztő nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): Alapvető közléseket, kijelentéseket tartalmazó mondatok és általában egyszerűbb mondatok kis lapokra felírtan. Külön színes lapocskákon úgy, hogy felmutatható legyen, mintegy "rendezői" utasításként, felírva az, hogy milyen hangulatban, hangszínnel kell elmondani a mondatokat. Szükséges még kis spirálfüzetből kialakított, az értékelő pontok felmutatására használt, egytől ötig számlapokat tartalmazó füzet. Ezeket úgy lehet kialakítani, ahogy a műkorcsolyázóknál vagy a tornászoknál a pontozóbíráknak van. Aztán szükséges egy tábla is vagy csomagolópapír, ahova a pontozás személyenkénti eredményét írjuk.
Játék: Hogyan mondjam el? nyomtatása Hogyan mondjam el? egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Fák mellé állva játsszuk, A kérdezőnek három lépés távolságra kell megközelítenie azt a játékost, akitől a "hol az ollót" kérdezi. A választ azonban nem kell megvárnia: ha közben a cserélő párok üresen hagytak egy helyet, nyugodtan odaszaladhat. Viszont azt, akihez küldték, szintén meg kell közelítenie három lépés távolságra. A játékosoknak nem szabad lekozmálni egy helyen, hanem állandó csereberéléssel kell csalogatnia fogót. Szabadtéri játéknál rendszerint a két szomszéd cserél helyet, mert ezeknek a helyét a fogó nehezebben tudja elfoglalni. A cserét előzőleg megbeszélik integetéssel vagy kacsintással, s egyszerre kezdenek el szaladni. Ha valamelyik később indul, abból legtöbbször baj lesz. Vagy nem ér el már odáig, amelyet a szomszédja otthagyott, vagy visszafordul, s az üresen maradt fa menthetetlenül a fogóé lesz. A játékot érdemes időnkét megszakítani. Például azzal, hogy minden fogócsere alkalmával megbüntetik az új fogót, akinek mielőtt folytatódna a helycserés, kergetődzés, el kell mondania egy verset, énekelnie kell stb.
Játék információk

Tipus: ügyességi ügyességi RSS csatorna ügyességi nyomtatása
Létszám: nagy csoport
Játék: Hol az olló, komámasszony? nyomtatása Hol az olló, komámasszony? egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A játszók kezüket összefogva kört alkotnak s ketten bemennek a középre. Mindkettőnek bekötik a szemét, az egyik egy összehajtott nyakkendőt, vagy övet vesz kezébe, a másik pedig egy sípot. Háttal egymásnak felállítjuk őket s adott jelre mindegyik három lépést megy előre, utána az, akinél a kendő van, azon iparkodik, hogy a másikat azzal eltalálja. Mivel egyik sem lát, nem találnák meg egymást, ha annak, akinél a síp van, nem kellene időnként sípolnia. Mivel a hang után menni elég bizonytalan s a ravasz sípoló a hangadás után azonnal tovább lopódzik, így hát igen mulatságos játék.
Játék információk

Tipus: érzékszerv fejlesztő érzékszerv fejlesztő RSS csatorna érzékszerv fejlesztő nyomtatása
Létszám: nagy csoport
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): nyakkendő vagy öv, síp
Játék: Hol vagy, Jancsi? nyomtatása Hol vagy, Jancsi? egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Elmondjuk a valóságnak megfelelően, hogy vannak a csoportban olyanok, akik már régebbről ismerik egymást, és vannak nemrégiben megismert emberek is. Egymás jobb megismerésénél nem az a cél, hogy azonnal intimitásokat mondjunk el egymásnak, de érdekes lehet megtudni azt, hogy mégis ki honnan, milyen messziről jött. Ma már egyáltalán nem egyértelmű, hogy csakis egy adott körzetben, régióban élő emberek kerülnek be egy, akár önkormányzati tartós bentlakásos intézménybe. Egy idõsek nappali klubjánál az sem biztos, hogy noha gyakran találkoznak, tudják egymásról, hogy ki, melyik utcában lakik.
Érdekes lehet tehát, ha ezt elmondjuk egymásnak. Ha azt meséljük el, hogy ki-ki melyik településről jött, szerencsés behozni egy Magyarország térképet, hogy megkeressük rajta, esetleg kis színes tűvel jelöljük, hogy honnan jöttünk. De azt is meg lehet csinálni, hogy viszonylag nagy területre felrajzoljuk mosható krétával a földre Magyarország elnagyolt térképét, benne a Duna és a Tisza vonalával és akkor ki-ki oda áll, ahonnan beköltözött az intézménybe. Ha jól esik a csoporttagoknak, néhány mondatban be is mutathatják korábbi otthonuknak helyet adó várost vagy falut.
Egy viszonylag nagyobb városban, Makón derült ki az, hogy ugyan ismerik egymást az idősek klubjaiba járó emberek, de azt nem tudták, hogy ki, melyik utcából jött. Egy nagyobb város, vagy városrész esetén érdekes lehet az utcát, vagy a lakóhely környezetét bemutatni.
Egyáltalán nem szükségszerű, hogy házszámot is mondjanak, mindig bizalom kérdése is, hogy ki, mennyit árul el magáról.
Játék információk

Célkitűzés: Egymás jobb megismerése, esetenként az is, hogy ki, honnan költözött be egy tartós bentlakásos intézménybe, vagy ki, melyik utcából jött a klubba.

Tipus: ismerkedős ismerkedős RSS csatorna ismerkedős nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): nincs
Játék: Honnan jöttem? nyomtatása Honnan jöttem? egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Két egyenlő létszámú csapatot alakítunk. Utána kisorsoljuk, hogy melyik csapat lesz a hordó, és melyik döngető. A hordó középre állítja legerősebb játékosát, a többiek egymás kezét fogva szorosan rátekerednek, mint a csiga. Mikor készen vannak, és erősen állnak, elkiáltják magukat: Lehet döngetni! A döngetők erre nekiindulnak, s megpróbálják feldönteni a hordót. (Nyomják, tolják, vagyis legjobb, ha a hordó háttal állva tekeredik fel. Lábuknál fogva is felemelhetjük a játékosokat, vagy a hónaljuk alá fészkelődve.) Ha sikerül feldönteni a hordót, helyet cserél a két csapat. Ha sokáig nem sikerül feldönteni, új csapatokat választunk, hogy jobban eloszoljanak az erők.
Játék információk

Tipus: csoportépítő csoportépítő RSS csatorna csoportépítő nyomtatása
Létszám: nagy csoport
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): Nem szükséges
Játék: Hordódöngetés nyomtatása Hordódöngetés egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A társaság két csapatra oszlik. A krétával húzunk egy vonalat a földön, amellyel ketté osztjuk a szobát, az egyik csapat az egyik, a másik a másik felét foglalja el. A játék célja, hogy az adott csapat minél több ellenfelet tudjon áthúzni a saját területére. Akit sikerült áthúzni, az kiesik a játékból. Így a játékosok igyekeznek magukat távol tartani a vonaltól, nehogy elkapják őket. Csakhogy a játékmester időről időre elkiáltja magát, hogy "ÉRINTSD", és ekkor mindenkinek 5 másodpercen belül meg kell érintenie a vonalat. A játékvezetőnek nagyon jó bírának kell lennie, mert ha valakinek az egyik lába már átkerül a vonalon, az elveszett.
Játék információk

Tipus: ügyességi ügyességi RSS csatorna ügyességi nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: alsósok
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): kréta
Játék: Hórukk! nyomtatása Hórukk! egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A játékban az nyer, aki legjobban észben tudja tartani az egytől negyvenig terjedő számokat. A hotelportásnak mindig tudnia kell, hogy melyik szoba foglalt, melyik szabad. Neki persze könnyű, mert ott van előtte a kimutatás, és ha nem jól emlékszik, megnézheti. Azonban a hotelportás játék résztvevőinek minden segítség, írás, jegyzet nélkül kell emlékezniük a kiadott és szabad szobák számára.
Választani kell egy játékvezetőt. Papír és ceruza van a kezében, és úgy foglal helyet, hogy a játékosok ne pillanthassanak bele feljegyzéseibe. A papírjára rá vannak írva a számok egytől negyvenig. A portásjelöltek sorban foglalják le a szobákat a vendégek részére, vagyis számokat mondanak egytől negyvenig. A vezető bekarikázza az elfoglalt számokat. Eleinte mindenki tud szabad szobát mondani. De amikor 20 szoba foglalt, és csak a maradék közt lehet válogatni, egyre nehezebb lesz a dolguk. Aki már elfoglalt számot mond, zálogot ad.
Játék információk

Tipus: memóriafejlesztő memóriafejlesztő RSS csatorna memóriafejlesztő nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): papír és ceruza
Játék: Hotelportás nyomtatása Hotelportás egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A játékosok körben ülnek. Kipróbálásra kézbe adunk néhány hurkapálcát vagy átadandó tárgyat, ami filctoll is lehet. A feladat az, hogy először lassan próbálják ki, hogy, ha a hurkapálcát két egymás melletti játékos csakis a két mutatóujjal fogja, és a másik is csak mutatóujjal veszi át. Tehát csakis a mutatóujjak érhetnek egymáshoz az átadáskor és az átvételkor is. Akiknél leesik a pálca a földre, azok kiesnek. A végén, a megmaradó két ember a győztes. Lehet, hogy az időseknek ez kicsit nehezebben megy, de a finom ujjmozgások gyakorlására jó, s még lehet is, hogy vannak, akiknek kifejezetten jól megy. Nehezíteni úgy lehet, hogy nem egy, hanem több hurkapálcával dolgozunk, illetve úgy is lehet, hogy a székeket olyan távolságra tesszük, hogy csakis arra legyen elég, hogy a hurkapálca átvétele megtörténjék. Ha versengve és stafétaszerűen játszunk, akkor még a verseny indulása előtt kell megegyezni abban, hogy mennyi segítség megengedett.
Játék információk

Célkitűzés: Az ujjak finommozgásának gyakorlása, egymásra figyelés.

Tipus: ügyességi ügyességi RSS csatorna ügyességi nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): Legalább négy-öt hurkapálca vagy ennek híján filctollak. Sőt, lehet egy kicsit vastagabb filctollal kezdeni, majd áttérni egy kevésbé vastagra, s végül lehet hurkapálcával ügyeskedni.
Játék: Hurkapálcás ujjgyakorlat nyomtatása Hurkapálcás ujjgyakorlat egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]
Van ám még ennél jóval több játék is!
Legelső játék oldal Előző játék oldal A -A h || A h-A m || A m-A t || A v-Aka || Aka-All || Ál-Ál || Als-Ang || Ant-Asz || Át-Az || Az -Bar || Bas-Big || Bik-Bol || Bom-Bö || Bö-Cé || Cer-Csa || Csa-Cse || Cse-Cso || Cso-Cs || Cs-Dis || Dob-Dü || Ege-Egy || Egy-Éj || Ejt-Elf || Ell-Él || Elv-Er || És-Fam || Fá-Fej || Fej-Fé || Fel-Fil || Foc-For || Fö-Gó || Gol-Gyi || Gyo-Ha || Haj-Har || Har-Hel || Hel-Hog || Hog-Hur || Hus-Ill || Ily-Ir || Ism-Jap || Jap-Jó || Jut-Kan || Kan-Ked || Ké-Ké || Ké-Ker || Ker-Ket || Kev-Ki || Ki -Kid || Kie-Kir || Kir-Kor || Kó-Kö || Kö-Kö || Kö-Kuk || Kü-Lab || Lab-Lá || Lá-Lop || Lop-Mac || Mac-Má || Meg-Meg || Mel-Mi || Mi -Mil || Mil-Moc || Mon-Moz || Moz-Né || Né-Né || Né-Ny || Nyu-Ost || Óv-Pap || Par-Pas || Pas-Pli || Pó-Rab || Rab-Rec || Ré-Rik || Rit-Sak || Sá-Sel || Sep-Sok || Sor-Str || Sü-Sz || Sze-Sze || Sze-Szi || Szi-Szo || Sz-Sz || Sz-Tá || Tá-Té || Tel-Tes || Tes-Tit || Tit-Tol || Tol-Tr || Tr-Tű || TV--Uta || Utc-Vak || Vak-Vá || Vá-Vel || Vel-Vid || Vid-Ví || Viz-Zs || Zs- ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldal

Honlap készítés, Tárhelyszolgáltatás. Az oldal a gyűjtemény.net lapcsalád tagja.
© 2009-2020. Játékgyűjtemény - minden jog fenntartva! Beleértve a másolást, az adatrögzítő rendszerben való tárolást is. Kizárólagosan non-profit célra használható fel az oldalon található összes játék, játékszabály.