» Játékgyűjtemény RSS csatornák Könyjelzőbe vele!
Ajánljuk Neked!
 
Játék ajánló
Ismerkedjünk!
Többféle változatban játszható.
A csopor [...]
Virágcsokor
A játékosok egy-egy virágnevet találnak ki mag [...]
Megnémult mesemondó
A vezető egy történet, mese elmondásába kezd. [...]
Névjáték labdával
A játékvezető indítja el a labdát, méghozzá [...]
 
Legelső játék oldal Előző játék oldal Jut- ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldalJátékszabály: A csoportvezető szétosztja az Esetleírást és az Értékelőlapot. Megkér mindenkit, hogy olvassa el az ismertetést, és egyénileg, saját véleménye alapján állítsa fel a jutalmazandó személyek sorrendjét. Ezt jelölje a megfelelő rovatban.
Ezután megalakulnak a vitacsoportok. A csoportvezető közli velük, hogy 30 percük van arra, hogy csoportos döntést hozzanak az általuk megfelelőnek tartott sorrendről a teljes megegyezés (konszenzus) elve alapján. Felhívja figyelmüket, hogy ezen elv a kölcsönös érvelésre épülő egyetértést, a döntésnek mindenki általi elfogadását jelenti. Éppen ezért a vitacsoportoknak tartózkodniuk kell:
a) a többségi elvtől (szavazástól);
b) a vita nélküli elfogadástól (a közfelkiáltástól);
c) valaki vagy valakik nézetének másra vagy másokra erőszakolásától;
d) valaki vagy valakik véleményváltoztatásáról "a békesség kedvéért".
A vitacsoportok külön vonulnak, meghozzák a csoportdöntést, amit az egyéni Értékelőlap megfelelő rovatán kívül a teljes csoport tacepaóján is feltüntetnek. Emellett - a csoportok számától függően - egy vagy két képviselőt is választanak a képviseleti csoportba.
A képviseleti csoport akváriumhelyzetben (tehát a kör közepén vagy színpadszerűen elkülönített részen) megvitatja a jutalmazási javaslatot, és az előzőekhez hasonló módon, 30 perc alatt csoportdöntést hoz. (Ezt a folyamatot videóra vehetjük, és a megbeszélés során visszajátszhatjuk.) A csoport többi tagja megfigyelőként működik. .
Ezután a teljes csoport megbeszéli a gyakorlat tanulságait.

Esetleírás
Egy iparvállalat fejlesztési osztályának vezetőjével közlik felettesei, hogy jelentős mértékű jutalmat tudnak szétosztani a vállalat dolgozói között. A pontos összeget még nem tudják, ezért arra kérik Önt mint osztályvezetőt, hogy érdemeik szerint rangsorolja beosztottjait, és ezt a rangsort terjessze föl. Számoljon azzal, hogy a végső összegek megállapításánál esetleg tízszeres különbség is lesz az első és az utolsó helyre kerülő között.

Az osztály tagjai a következők:
BÁNKI REZSő aktivitásával, szorgalmával tűnik ki. Főnökei bármit rábízhatnak, ő szó nélkül elvégzi. Nemegyszer tesz nekik kisebb-nagyobb szívességeket anélkül, hogy kérnék erre. Munkatársai szerint okos és jó képességű.
CSÁVOLY GÉZA munkája ellen sohasem merül fel kifogás. Igazi társasági lény, könnyen barátkozik, nagyon vonzó, jó megjelenésű. Bár szellemi képességeit nem szokták dicsérni, mégis mindenki szereti.
HANDLER ERNő életének középpontjában a munkája áll. Minden feladatot fegyelmezetten és a legnagyobb pontossággal hajt végre. Nem nagyon barátkozik kollégáival. Fejlett fantázia és ötletesség kevéssé jellemző rá.
LIVUSZ ISTVÁN töprengő alkat, nem túl precíz, de mindig valami újat talál ki, jó ötletei vannak. Közvetlen munkatársai szeretik, de a más osztályokon dolgozók zárkózottnak, nagyképűnek tartják. Főnökeinek mindig megmondja a véleményét, még ha nem is veszik szívesen.
ROLLÁ GÁSPÁR állandóan nyüzsög, mindig és mindenkinek segít, még a saját munkája rovására is. Ezért meg azért, mert mindenkivel kedves, nagyon szeretik kollégái. Átlagos képességekkel rendelkezik.
SENDE ZOLTÁN az osztály legjobb képességű dolgozója, de szertelen, pontatlan. Nem igyekszik népszerű lenni, ezért kevesen szeretik. Ha a sokadik határidő után végre megcsinálja a munkáját, biztos, hogy az messze környéken a legjobb lesz.
THURÓCZY ANDRÁS igen jó eszű, értelmes és képzett munkatárs. Csípős megjegyzéseivel sokszor felingerli kollégáit, de mindig kiengeszteli őket, úgyhogy tartósan senki sem haragszik rá. Önálló, nehezen tűri a kötöttségeket, de tud dolgozni, bár a szabályokat sokszor áthágja.

Értékelőlap
A jutalmazandó személyek sorrendje a következő:
Egyéni döntés A vitacsoport döntése ``1 képviseleti csoport döntése 1. helyen
2. helyen
3. helyen
4. helyen
5. helyen
6. helyen
7. helyen

Megjegyzések a vitacsoport vitájáról:
Megjegyzések a képviseleti csoport vitájáról:

Játék információk

Célkitűzés: A befolyásolási készség fejlesztése. A konszenzus létrehozására irányuló vitakészség fejlesztése.

Pedagógiai javaslat: A megfigyelt személy mennyire aktív vagy passzív, hogyan változik részvétele a vitában? Hogyan reagálnak a többiek erre?
Hogyan próbálja a többieket befolyásolni? Erőszakos, teljesen visszahúzódó vagy kompromisszumot kereső?
Figyel-e a többiek véleményére? Meghallgatja és próbálja megérteni őket, vagy csak a saját véleményét tartja jónak?
A vita során milyen mértékben merev, illetve rugalmas?
Betölt-e a vita során tisztázó, kérdező, terelő, szervező, irányító, közvetítő szerepet vagy ezek valamelyikét?
Segíti-e a csoport munkáját, a feladat megoldását vagy gátolja?
Milyen szerepet tölt be a csoportlégkör alakításában? Kifejezi-e az érzéseit vagy eltitkolja? Pozitív vagy negatív érzéseket fejezi ki, vagy mindkétfélét? Szándékától függetlenül milyen érzéseket lehet megfigyelni rajta (például düh, unalom, izgalom, öröm stb.)?
Milyen szerepe van a megfigyelt személynek a csoportdöntés meghozatalában, a végeredményben?

Tipus: csoportépítő csoportépítő RSS csatorna csoportépítő nyomtatása
Létszám: legalább három, egyenként 4-6 tagú vitacsoport
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: 45-60 perc
Kellék(ek): esetleírás; értékelőlap; tacepao és vastag filctoll; videoberendezés kamerával (elhagyható);
Játék: Jutalomosztás nyomtatása Jutalomosztás egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin[/url] Amoxicillin Online http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
2019-03-08 22:26:22
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Buy Amoxicillin[/url] Amoxicillin 500mg Capsules http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
2019-03-08 18:33:28
[url=http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/]Amoxicillin[/url] Buy Amoxicillin Online http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
2019-03-08 18:00:09
három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]
Van ám még ennél jóval több játék is!
Legelső játék oldal Előző játék oldal Jut- ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldal

Honlap készítés, Tárhelyszolgáltatás. Az oldal a gyűjtemény.net lapcsalád tagja.
© 2009-2020. Játékgyűjtemény - minden jog fenntartva! Beleértve a másolást, az adatrögzítő rendszerben való tárolást is. Kizárólagosan non-profit célra használható fel az oldalon található összes játék, játékszabály.