» Játékgyűjtemény RSS csatornák Könyjelzőbe vele!
Ajánljuk Neked!
 
Játék ajánló
Sarkkutatók
Két ellenséges felfedező csapat az északi sark [...]
Fapofa
Vidám címét onnan kapta a játék, hogy legfont [...]
Szorítós
Kört alakítunk, és megfogjuk egymás kezét, eg [...]
Sarkkutatók
Két ellenséges felfedező csapat az északi sark [...]
 
Legelső játék oldal Előző játék oldal Dü- ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldalJátékszabály: "Az inga nyelve" - Szorosan egymás mellé állva kört alkotunk. Mindenki támaszban áll. A kezek mellmagasságban: A csoport egyik tagja a kör közepén áll. Behunyt szemmel, merev testtel kell dőlnie valamelyik irányba. (Ajánlatos a két kezét melle előtt összekulcsolnia, főleg lányoknál.) A körben állók megfogják és visszahelyezik középre s továbbdől másfelé (vagy meglökik óvatosan egy másik irányba). A játékhoz nagy "adag" bizalom, hasonló mértékű felelősségtudat szükséges. Végig kell játszani, mindenki kerüljön a kör közepére. Kényszeríteni - nyilván - nem szabad.

"Fababa" - Hárman játsszák. Közülük ketten egymás felé fordulva, támaszban állva várják a közöttük álló, majd csukott szemmel, merev test­tel valamelyikük felé dőlő társukat. A két "fogó" egymás közt "adogatja" a ­harmadikat. A három fős csoporton belüli szerepcserével folytatódik a játék.

"Liftezés" - Egy csoporttag lefekszik a földre kinyújtott testtel, hanyatt, karjai a combja mellett, szeme becsukva. Valaki a fejéhez áll, a többiek kétoldalt, a vállától a lábfejéig. Mindenki leguggol, és mindkét kezüket úgy rakják a fekvő alá, hogy annak teste a tenyerükön nyugodjon. - A vezető jelére a csoporttagok nagyon lassan a levegőbe emelik a fekvőt, olyan magasra, amilyenre biztonságosan tudják. Majd- szintén vezényszóra - elindítják lefelé. Középmagasságban megállnak, és előre-hátra ringatják óvatosan. Végül lassan megint leeresztik oly módon, hogy teljesen puhán érjen földet.
A csoporttagoknak hívjuk fel a figyelmét, hogy a cél: öröm okozása a liftezőnek.
Ezután a liftező helyet cserél valakivel, és a gyakorlat így folytatódik tovább.

"Hullámzás" - A játékosok kézenfogva kört alkotnak. Végigszámolják a csoportot: páros számú játékosnak kell lenni (a játékvezető be, vagy kimegy). Majd lassan és óva­tosan a páros számúak előre-, a páratlan számúak hátradőlnek, amennyire csak lehet, és amennyire bírnak. Természetesen nagyon figyelve a másikra, hiszen egymást kell tartaniuk. Amikor kész, akkor csere, most fordított irányba dőljenek a játékosok. Ha még szeretnék, lehet cserélni, majd lassan befejeződik a játék. Fontos a csend és a nyugalom ennél a játéknál, mert enélkül nem lehet igazán figyelni egymásra. Itt a jó élményt a mozgások, előre- és hátradőlések harmoni­kus, egyenletes tempóban történő változása adja.

Páros változat.
Bizalmi esés.
Ajánlatos, hogy a párok egymást követve dolgozzanak; csak időhiány indokolhatja a párhuzamos munkát.
A pár egyik tagja háttal áll a másiknak. A másik kb. 1,0-1,5 m-re mögé áll, feléje fordul, egyik lábát előre, másik lábát hátrateszi, kissé rugózva, karját tenyerével felfelé előretartja - oly módon, hogy a hátraeső partnerét hónaljánál fogva elkaphassa. Jeladásra a háttal álló karját combjához szorítva, merev testtel hátradől.
Ezután a pár tagjai szerepet cserélnek.
Játék információk

Pedagógiai javaslat: Abban, aki a dülöngélő szerepét vállalja, kezdetben bizonyos fokú félelem van. Fél attól, hogy nem kapják el, vagy kiesik a körből - az utóbbi az a) variáció­ban. Félelme, szorongása azonban az esetek többségében csökken, egyre jobban bízik társában vagy társaiban. Előfordul, hogy valakiben az átlagosnál erősebb a félelemérzés. Ebben az esetben ne erőltessük a játékot! (Egyéb esetekben sem!) A játékban részt vevők beszámolói szerint hátrafelé dőlni kellemetlenebb érzés, mint előre. Ez abból ered, hogy úgy érzi a dülöngélő; nem támaszkodhat a kezére, ha elesik. Nagyobb a félelme (a bizalmának hiánya), amikor két társ között kell dülöngélnie, hiszen kevesebb emberre van bízva a biztonsága. Természetesen tovább csökken a biztonságérzete, amikor csupán egy ember áll mellette. Ebben a játékban rendkívül fontos a dülöngélő részéről a bizalom. Kezdetben legalább annyi, hogy a játékot el lehessen kezdeni; a bizalom aztán - éppen a gyakorlásnak, a mind többszöri részvételnek, no meg a partnerekkel való mind pontosabb "összjátéknak" köszönhetően - fokozatosan nőni fog. Nem kevésbé fontos az is, hogy mindenki kipróbálhassa a másik (a játszótárs - tehát a dülöngélést "fogadó", irányító) szerepét is. Így mindenkinek alkalma van átélni a fe­lelősség érzését is. Azt az érzést, amit a rábízott (s a benne bízó!) ember "vigyázása" jelent. Éppen ezért a gyakorlat - minden fázisában - csak nagy-nagy fi­gyelemmel és fegyelemmel végezhető. Erre a résztvevők figyelmét már a játék elején fel kell hívnunk. Az egyes gyakorlatokat (vagy a gyakorlatsort) követő megbeszélés során hasznos a pozitív vagy negatív érzések számbavétele, az elő­forduló hibák megbeszélése. A hibák korrigálását a szükséges mértékben már a játék során - menet közben - végezzük el a további jobb és pontosabb munka érdekében!
A dülöngélő hibái: nem bízza rá magát eléggé az adogató(k)ra; kimozdul az alapállásból; nem sarkon, illetve lábujjhegyen dől; behajlított testtel dől. Az adogató hibái: nem engedi közel magához a dülöngélőt; a szükségesnél na­gyobb erővel indítja - löki! - vissza; ő maga is kimozdul az alapállásból (a támaszból).

A vezető mindenképpen rendelkezzen saját korábbi tapasztalattal erről a gyakorlatról, és lehetőleg elsőként mutassa be, hogy miképpen lehet biztonságosan elkapni a hátraeső személyt. Arra is hívja fel a figyelmet, hogy a magasság vagy a testsúly különbsége vagy a különneműség nem zavarja a gyakorlat sikeres végrehajtását - bár kirívó súlybeli eltérést ne engedjen meg.
Mindegyik játék után a teljes csoportban beszéljük meg a tapasztalatokat.

Tipus: csoportépítő csoportépítő RSS csatorna csoportépítő nyomtatása
Létszám: 8-16 játékos
Korosztály: 11-12 év fölött
Játékidőtartam: 5-10 perc
Kellék(ek): Nem szükséges
Játék: Dülöngélős bizalomjátékok nyomtatása Dülöngélős bizalomjátékok egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]
Van ám még ennél jóval több játék is!
Legelső játék oldal Előző játék oldal Dü- ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldal

Honlap készítés, Tárhelyszolgáltatás. Az oldal a gyűjtemény.net lapcsalád tagja.
© 2009-2020. Játékgyűjtemény - minden jog fenntartva! Beleértve a másolást, az adatrögzítő rendszerben való tárolást is. Kizárólagosan non-profit célra használható fel az oldalon található összes játék, játékszabály.