» Játékgyűjtemény RSS csatornák Könyjelzőbe vele!
Ajánljuk Neked!
 
Játék ajánló
Titkosírás
Egy fehér papírlapot felmutatunk, majd kendő al [...]
Tobozcsata
A játékosok két egyenlő erejű csapatra oszlan [...]
Ingó céltábla
A játékvezető egy faághoz erősített hosszabb [...]
Vérengzés
Kiválóan alkalmas ez a játék agresszív és ha [...]
 
Legelső játék oldal Előző játék oldal Hog- ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldalJátékszabály: A játékosokat három csoportra osztjuk, egész egyszerű számolással. Egy, kettő, három és újra egy kettő, három. Ha végigértünk, akkor megkérjük, hogy alkossanak külön csoportot az egyesek, külön csoportot a kettesek és külön csoportot a hármasok. Ügyeljünk arra, hogy mindegyik csoportban megközelítőleg azonos számú játékos legyen. Az első csoport tagjai lesznek a mondatokat elmondó (felolvasó) játékosok, a második csoport tagjai lesznek a sárga kártyákat felmutatók, hogy azokat elolvasva, az ott közölt utasításnak megfelelő érzelmi, indulati tartalommal olvassa fel a felolvasó a mondatot. A harmadik csoport tagjai lesznek a pontozó bírák, akik az egytől ötig terjedő számlapok felmutatásával pontozzák a felolvasó teljesítményét. Ez így egy kicsit bonyolultnak tűnik, de az a tapasztalatunk, hogy az emberek szeretik egymás teljesítményét is osztályozni, bírálni.
A játék menete tehát a következő, ha már mindenkinek a kezében van a feladatára vonatkozó papír. Az egyszerű mondatot kezében tartó játékos elolvassa magában a mondatot és felnéz, hogy milyen sárga lapot mutatnak fel neki az instrukcióval, arra vonatkozóan, hogy hogyan mondja el a mondatot. "Megérkezett a postás." Ez áll a papírján. Felnézve azt látja, hogy az utasításra vonatkozó lapon az áll, hogy "boldogan". Ennek megfelelően örömöt és boldogságot kifejezve mondja el a mondatát, a lehető legtöbb gesztust, mimikát és érzelmet beépítve ebbe az egyszerű kis mondatba.
A pontozóbírák, akik legalább hárman legyenek, osztályozzák a teljesítményt, ki ötöst, ki négyest, ki ennél gyengébb osztályzatot ad. (Bár nem szokott nagy eltérés lenni, komolyan veszik a feladatukat, noha kétségkívül megjelenik az is, hogy kit fogadnak el jobban, kit tartanak nagyobb színésznek.) A játékvezető összeadja a pontszámokat és felírja a táblára.
Ha minden mondat elhangzott, akkor lehet összesíteni, sőt egy második és egy harmadik körben szerepeket és mondatokat csereberélni. Ennél a játéknál érdemes rámutatni arra, hogy az elhangzott szavak mindössze 7%-ban fejezik ki a mondanivalónkat, a hangszín, tónus 23%-ban járul hozzá a mondanivaló közvetítéséhez. A mozgás, gesztus, testbeszéd és az arckifejezések viszont 35 és 35%-ot adnak hozzá. Nem véletlen, hogy félreértések származnak abból, hogy valaki mit, hogyan mond.
Játék információk

Célkitűzés: Rámutatni az emberi kommunikáció azon sajátosságára, hogy az egyes szavak a hangsúly, a hanglejtés, hanghordozás és hangszín szerint más-más értelmet nyerhetnek, más-más dolgot tudunk kifejezni velük, ha változtatjuk a mozgást, gesztust. Példák az indulatszavakra: Óh! Ej! Hú! Jaj! Na! Ne! A felsoroltakon kívül bármelyiket lehet használni a mondat elején vagy végén. Példák az egyszerűbb mondatokra: Megérkezett a postás. Kész az ebéd. Esik az eső. Hull a hó. Hideg van. Elindult a vonat. Szép idő van. Éhes vagyok. Példák arra, hogy hogyan mondjuk: tréfálkozva, dühösen, boldogan, meglepetten, elégedetten, ijedten, aggódva, sajnálkozva.

Tipus: memóriafejlesztő memóriafejlesztő RSS csatorna memóriafejlesztő nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): Alapvető közléseket, kijelentéseket tartalmazó mondatok és általában egyszerűbb mondatok kis lapokra felírtan. Külön színes lapocskákon úgy, hogy felmutatható legyen, mintegy "rendezői" utasításként, felírva az, hogy milyen hangulatban, hangszínnel kell elmondani a mondatokat. Szükséges még kis spirálfüzetből kialakított, az értékelő pontok felmutatására használt, egytől ötig számlapokat tartalmazó füzet. Ezeket úgy lehet kialakítani, ahogy a műkorcsolyázóknál vagy a tornászoknál a pontozóbíráknak van. Aztán szükséges egy tábla is vagy csomagolópapír, ahova a pontozás személyenkénti eredményét írjuk.
Játék: Hogyan mondjam el? nyomtatása Hogyan mondjam el? egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]
Van ám még ennél jóval több játék is!
Legelső játék oldal Előző játék oldal Hog- ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldal

Honlap készítés, Tárhelyszolgáltatás. Az oldal a gyűjtemény.net lapcsalád tagja.
© 2009-2020. Játékgyűjtemény - minden jog fenntartva! Beleértve a másolást, az adatrögzítő rendszerben való tárolást is. Kizárólagosan non-profit célra használható fel az oldalon található összes játék, játékszabály.