» Játékgyűjtemény RSS csatornák Könyjelzőbe vele!
Ajánljuk Neked!
 
Játék ajánló
Híres ember vagyok
A kiscsoportban mindenki elmond egy történetet a [...]
Orr, száj ...
A játékosok körben ülnek, középen áll a já [...]
Közmondás közfelkiáltással
A társaság valamelyik tagja kimegy, a többiek v [...]
Üvegpörgetés
A gyerekek leülnek egy nagy körbe. Egyikük áll [...]
 
Legelső játék oldal Előző játék oldal Add-Ell || El-Ki || Kö-Spo || Sz- ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldalJátékszabály: A játékosok megegyeznek egy mozdulatsorban, valamilyen tevékenységben, lehetőleg jelenetszerű formában.
Pl. valaki egy szöget üt a falba, de véletlenül az ujjára üt, megsebesült, a másik ezt észreveszi, segítségére siet, bekötözi a sebét. Ezután behívnak egy játékost. A bentiek közül valaki eljátssza neki ezt a jelenetet. Aztán újabb játékost hívnak be, most az első behívott játssza el ugyanazt a másodiknak, és így tovább. Végül, amikor már mindenki játszott a behívottak közül, a legutolsó meséli el, hogy mit értett meg a játékból, majd pedig sorra mindenki elmeséli, mit értett az előző játékból.
Játék információk

Célkitűzés: A pantomimjelenetek közben nagyon mulatságos élmények adódnak.

Pedagógiai javaslat: Mivel összetett játék, épp ezért érdemes akkor alkalmazni, amikor a pantomimjátékokban az osztály már otthonosan mozog.

Tipus: színjáték színjáték RSS csatorna színjáték nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: 10-15 perc
Kellék(ek): Nem szükséges
Játék: Add tovább a mozdulatsort! nyomtatása Add tovább a mozdulatsort! egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

jó....erős 4-es.
2009-08-31 15:32:51
három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A közönséget a színészektől egy kifeszített lepedő választja el. A nézőtér sötét, míg a színpadon lámpát (gyertyát) helyezünk el úgy, hogy az a színészek alakjának az árnyékát a lepedőre vetítse.
- Például a jajgató beteg fájó gyomrából mindenféle különleges tárgyat emelünk ki (fűrészt, kulcsot, stb.) A játékosok mindig a lepedőhöz egészen közel helyezkedjenek el.
- Egyszerű kézmozdulatok, pl. repülő madár több személy együttes kézalakzatai ököl vívnak, az egyik fél méterrel közelebb áll a fényforráshoz, amit a nézők persze nem látnak, így még a legvadabb ütés sem éri el.
- Botjáték: két játékos egy-egy botot fog meg mindkét végén, ekképpen egymásnak ütik közepén, más-más helyzetben.
- Rövid jelenetek, mint pl. mese-helyzetképek, eljátszott viccek, állatok utánzása, japán teaceremónia, balett stb.
Játék információk

Célkitűzés: A játékhoz nagyfokú kreativitás szükséges. Ügyes játékosok így rendkívül mulatságos jeleneteket rögtönözhetnek.

Pedagógiai javaslat: Kb. négy méterre a lepedő mögött helyezzük el a fényforrást; majd a fényforrás és a lepedő között, lehetőleg a lepedőhöz közel játszanak a szereplők.
A játékokat úgy kell eljátszani, hogy a nézők számára profilunk mindig látható legyen!
A ruházat elég, ha csupán jelzésértékű, pl. kalap, hosszú kabát stb.
Figyelem! Tűzveszélyes!

Tipus: színjáték színjáték RSS csatorna színjáték nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): kifeszített lepedő, lámpa (gyertya)
Játék: Árnyképek nyomtatása Árnyképek egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Egyik oldalán nyitott körben ül a csoport, a nyitott részen kialakított játéktérrel.
A csoportvezető röviden ismerteti az asszertivitás (határozottság, erőteljesség, rámenősség, befolyásoló viselkedés), az agresszivitás és a szubmisszivitás (alárendelődés, "nyusziság") közötti különbséget.
Az első pár azt a feladatot kapja, hogy az első szerepjátékot szubmisszív módon játssza el.
A második pár ugyanezt a helyzetet agresszív módon oldja meg.
A harmadik pár asszertív módon játssza el ugyanezt a szerepjátékot. - A csoport megbeszéli a három pár játékát.
Ezután a fent leírtak ismétlődnek tetszés szerinti számú szerepjátékkal. - Választhatjuk azt a megoldást is, hogy minden pár más helyzetet játszik. Ez esetben rájuk bízzuk, hogy milyen stílusban oldják meg a feladatot, és utólag elemezzük közösen a játékot.

Szerep és helyzetleírások1. játék
Szereplők : vendég, pincér.
A vendég húslevest rendelt egy étteremben, amit a pincér ki is hozott, de a leves langyos, holott a vendég forrón szereti.
2. játék
Szereplők : vevő, pénztáros.
A vevő hét végi bevásárlását végzi a lakása melletti ABC-ben. Amikor a pénztáros bemondja a fizetendő összeget, a vevő rájön, hogy elszámolta magát: 50 forinttal kevesebb pénz van nála, mint amennyit fizetnie kell.
3. játék
Szereplők : férfi, nő.
Több hónapja ugyanarra a nyelvtanfolyamra járnak, általában egymás mellett szoktak ülni. A férfi nagyon szeretne a tanfolyamon kívül is találkozni a nővel, ezért elhatározza, hogy megpróbál egy randevút kezdeményezni.
4. játék
Szereplők : közvetlen munkatársak.
Az egy helyen dolgozó két munkatárs olyan feladatot kapott, amelyet úgy tudnak elvégezni, hogy egyenlő arányban elosztják egymás között a részfeladatokat. Egyikük rájön, hogy a másik jóval kevesebbet csinál, mint ő. Elhatározza, hogy ezt szóvá teszi.
5. játék
Szereplők : lakószomszédok.
Az egyik lakó korán jár munkába, ezért este korán fekszik. Szomszédja viszont késő estig magnózik, olyan hangerővel, hogy az első szomszéd hosszú ideig képtelen elaludni.

Játék információk

Célkitűzés: Az asszertivitás, agresszivitás, szubmisszivitás (alárendelődés) fogalmának tisztázása, önismeret szerzése saját kommunikációs stílusunkról

Tipus: színjáték színjáték RSS csatorna színjáték nyomtatása
Létszám: 6-20 játékos
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: 20-30 perc
Kellék(ek): szerep- és helyzetleírások (szóban is ismertethető), videoberendezés kamerával (elhagyható)
Játék: Az asszertivitás játékai nyomtatása Az asszertivitás játékai egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A játékvezető bejelenti, hogy mindnyájan egy süllyedő hajón vagyunk, és csak egy tud közülünk megmenekülni a ballonnal, az, aki a többiekkel el tudja hitetni, hogy a léte a legfontosabb az emberiség számára. Kioszt pl. 3 szerepet 3 résztvevőnek, akiknek vetélkedniük kell; és akit a többiek a leghasznosabbnak ítélnek, az lesz a győztes. Tűzoltók, sportegyesületi tagok, politikai személyiségek stb. lehetnek a vetélkedők. A játékosok 10 perc előkészületi időt kapnak.
Játék információk

Tipus: színjáték színjáték RSS csatorna színjáték nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): nem szükséges
Játék: Ballonjáték nyomtatása Ballonjáték egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A játékosok két csapatra oszlanak, az egyik csapat az egyik térfélen, a másik a másikon helyezkedik el.
Kisorsoljuk a kezdő csapatot. Ennek tagjai kigondolnak egy tárgyat, mégpedig olyat, amit pantomimmal érzékeltetni lehet. Átmennek a másik csapat térfelére. (A felezővonaltól legalább háromméternyire kell elhelyezkednie.)
Az egyik így szól: "Barátom megtért Napkeletről!" A másik csapat egy tagja erre azt kérdezi: "És mit hozott neked?"
A kezdő csapat némajátékkal elmutogatja az ajándékot.
Ha a másik csapat valamelyik tagja a mutogatás alapján kitalálja, hogy mi az, akkor a "vendégek" gyorsan hazafelé kezdenek futni, a kitaláló csapat tagjai pedig üldözik őket. Az üldözés a félvonalig tart. Akit addig elfogtak, az ettől kezdve a másik csapat tagja lesz.
A két csapat felváltva vendégeskedik. A csapatok célja az, hogy foglyul ejtsék a másik csapat összes játékosát. Amelyiknek ez sikerül az nyer.
Játék információk

Tipus: színjáték színjáték RSS csatorna színjáték nyomtatása
Létszám: két nagyobb csapat
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): A játékhoz egy kosárlabda pálya nagyságú szabad tér kell.
Játék: Barátom megtért Napkeletről nyomtatása Barátom megtért Napkeletről egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A csoport két részre oszlik, A és B csapatra. Az A csapat kitalál valamilyen csapdát, pl. egy medve mézet keres, de az orra beszorul a fa odvába; vagy valaki bennragad a liftben; stb. Amikor kitalálták a csapdát, odahívják a B csapat egyik tagját, és elmondják neki, hogy mi a csapda. Ekkor a B csapat erre kijelölt játékosa a behívott B csapatnak eljátssza azt, hogy csapdába került, és kéri a társait, segítsenek. Minden módon jelezheti, hogy csapdába került, de nem szólalhat meg. Mutogathat, társai mozgásos úton kérdezgethetik, hogy mi a baja, hol fáj, mi történt vele. A csapdába esett játékosnak csak bólogatnia szabad vagy nemet intenie egész addig, amíg a társai rá nem jöttek a helyzetére, és ki nem szabadították a csapdából. Ekkor csere következik és a másik csapat az indító.
Játék információk

Tipus: színjáték színjáték RSS csatorna színjáték nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: 10-15 perc
Kellék(ek): Nem szükséges
Játék: Csapda nyomtatása Csapda egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Zene szól, gyors ritmusú, amire táncolni is lehet (pl. aktuális slágerek). "Tanári narrációra" mozog a csoport: a vezető időről-időre újabb információkkal szolgál arra vonatkozóan, hogy most éppen kik ők és hol vannak. Ha mozgásbeli gátlásai vannak a tár­saságnak, akkor táncos jellegű utánzó játékokat játszhatunk (valamelyik résztvevő mozgását kell másolni) - az aerobic mintájára. Ha mernek táncolni, akkor hagyhatjuk őket szabadon mozogni a zenére, úgy improvizálva, ahogy a résztvevőknek tetszik.
Játék információk

Pedagógiai javaslat: Idősebbek számára (középiskolásoknál és felnőtteknél) a tánchoz hasonló, hasonlítható mozgás - a gátlások miatt - problémát jelenthet, ezért érdemes olyan helyszíneket­, szereplőket kitalálni, amelyek felszabadító hatással lehetnek a résztvevőkre.

Tipus: színjáték színjáték RSS csatorna színjáték nyomtatása
Létszám: nagy csoport
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): magnó, zene
Játék: Disco nyomtatása Disco egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: 2-5 főből álló csoport saját választása szerint eljátszik valamit. Ezután egy másik csoportnak az ellentettjét kell eljátszania. Pl.: éhség-jóllakottság, szeretet-harag, vihar-szélcsönd stb.
Játék információk

Tipus: színjáték színjáték RSS csatorna színjáték nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): nem szükséges
Játék: Ellentétet játszani nyomtatása Ellentétet játszani egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]
Van ám még ennél jóval több játék is!
Legelső játék oldal Előző játék oldal Add-Ell || El-Ki || Kö-Spo || Sz- ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldal

Honlap készítés, Tárhelyszolgáltatás. Az oldal a gyűjtemény.net lapcsalád tagja.
© 2009-2021. Játékgyűjtemény - minden jog fenntartva! Beleértve a másolást, az adatrögzítő rendszerben való tárolást is. Kizárólagosan non-profit célra használható fel az oldalon található összes játék, játékszabály.