» Játékgyűjtemény RSS csatornák Könyjelzőbe vele!
Ajánljuk Neked!
 
Játék ajánló
Fasor dobás
Rajzoljunk a padlóra két párhuzamos vonalat, a [...]
Ki hiányzik?
A játékosok körben ülnek, és becsukják a sze [...]
A rádiótól jöttem
Egyvalaki vállalkozik a riporter szerepére, és [...]
Szigetről szigetre
Négy db két méter átmérőjű kört rajzolunk [...]
 
Legelső játék oldal Előző játék oldal Big-Fel || Ker-Meg || Mir-Ty ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldalJátékszabály: A játékvezető egy szót mond, a játékosok pedig igyekeznek egymást megelőzve olyan népdalt, vagy nótát mondani, amelyben a vezető részéről választott szó szerepel.
A vezető például "csikót" mond, a megfelelő nóta pl. a "Sárga a csikó..." kezdetű nóta lehetne. Aki leggyorsabban válaszol, jó pontot kaphat.


Más változatban: Megoldható úgy is, hogy a megjelölt szavaknak megfelelő nótacímeket a játékosok cédulára írják s a játék végén beadják. Ebben az esetben minden szó után rövid gondolkodási időt kell hagyni. Egy szónak esetleg több nóta is megfelelhet.
A játék nemcsak nótákkal, hanem költeményekkel is játszható.

Játék információk

Tipus: népi népi RSS csatorna népi nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): Nem szükséges.
Játék: Miről szóljon a nóta? nyomtatása Miről szóljon a nóta? egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Körbe ül mindenki. Egy embert kiválasztanak (számolással) farkasnak, és ez sétál körbe amíg a dal véget nem ér. Ének közbe leejt az egyik ülő háta mögé egy nyakkendőt. Ahogy leejti el kezd futni. Aki mögött lett leejtve a nyakkendő felkapja a nyakkendőt és utána ered, és ha a nóta vége előtt elkapja, visszaülhet, és az eredeti marad farkasnak. Az új nyakkendős már futás közbe elejtheti. Ha nem sikerül utol érnie, akkor ő az új farkas.

A Ne nézz hátra dalszövege:
Ne nézz hátra jön a farkas
nagyot üt a hátadra.
Játék információk

Tipus: népi népi RSS csatorna népi nyomtatása
Létszám: min. 6
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): Kendő
Játék: Ne nézz hátra nyomtatása Ne nézz hátra egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A játékosok két csoportba oszlanak. Az egyik elbúvik zsebkendőt dugni, azután visszamennek a másik csoporthoz s mondják:

- Kakas adjon jó napot!
Récze, rucza fogadja.
- Király, királyné küldött a maga lányáért, a legszebbikért, a rózsaszínű pirosért.
Az én lányom nem eladó.
Csak házamban maradandó.
Térdig érő fátyol nélkül,
S piros csizma nélkül
Ki se bocsátható.
- Sári Klári sarkantyúját,
Gyöngyből kötött koszorúját,
Váltsd ki leány a ruhát!

Most a helyt ülők valamelyike (akiért a király és királyné küldött) az elbújtak valamelyikétől kéri a ruhát, s ha nem találja el, kinél van: ismét azok bújnak el.
Játék információk

Tipus: népi népi RSS csatorna népi nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): zsebkendő
Játék: Récze nyomtatása Récze egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A játékosok körbeállnak vagy ülnek, a vezető kezében labda (kendő) van. Valakinek odadobja a labdát, közben valamelyik közmondásunk első felét mondja. Akinek a labdát dobták, el kell kapnia, s közben be kell fejeznie a közmondást is. Ezután ő dobja a labdát, és kezd újabb közmondást. Aki nem tudja elkapni a labdát vagy nem tudja befejezni a közmondást, zálogot ad, vagy valamilyen más büntetést kell csinálnia.
Játék információk

Tipus: népi népi RSS csatorna népi nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): kendő, labda
Játék: Repül a közmondás nyomtatása Repül a közmondás egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

bocsi,közmondást.:)
2009-10-21 16:06:25
szerintem aranyos játék,mert így meg tudnak több játékot is tanulni a gyermekek.=)
2009-10-21 16:05:18
három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Ezt a lányok és fiúk játsszák együtt. Körbe állnak a játszók kezet fogva. Több kijelölt van a kör közepén akik leszedik a nyakkendőjüket. Ahogy forog a kör, énekelik a Révész legény nótát. Ahogy véget ér az első versszak megáll a kör és ütemre folytatják a nótát. Ameddig ezt csinálja a kör a középen valók kiválasztanak egy illetőt a körben és lerakják a nyakkendőt. A kiválasztottal letérdepelnek és puszit adnak egymásnak. Ezután pedig helyet cserélnek.

A Révészlegény dalszövege:
Én vagyok a révészlegény,
Én járok a víz tetején.
Én fogom az aranyhalat,
Virágoskék kötő alatt.
(Taps)
Könnyű apró halat fogni,
De nehéz azt tisztogatni,
Könnyű szeretőt találni,
De nehéz tőle elválni.
Játék információk

Tipus: népi népi RSS csatorna népi nyomtatása
Létszám: min. 6
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): Kendő, minden játékosnál
Játék: Révész Legény nyomtatása Révész Legény egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

Micsoda ostoba weboldal! Magyar oldalon nem lehet magyar betukkel irni!!
2019-07-04 03:13:58
Egyik kedvenc játékom. Az a legjobb mikor a tapsos részt lelassítjuk főleg ha valamelyik vezető van bent :D
2010-08-13 13:42:17
ez az egyik kedvenc jatekom!!!!!!!!! ajanlom, hogy probaljatok ki ti is!!!!!!!!!!!:):):):)
2010-07-28 12:08:48
Ahh, ma is volt :D
2010-03-13 23:11:21
Szép,régi emlékek.:)
2010-02-26 17:08:11
három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A játékvezető az asztalon (egy ceruzával vagy az ujjával) kikopogtatja 10-15 ismert nóta ritmusát. A játékosok noteszükbe jegyzik sorrendben, hogy a kopogtatásban milyen nótára ismertek. Aki mind eltalálta, vagy legalábbis a legtöbbet, - az a nyertes! (Legközelebb jogában áll a játékot vezetni!)
Játék információk

Tipus: népi népi RSS csatorna népi nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): Notesz, toll
Játék: Ritmuskopogtatás nyomtatása Ritmuskopogtatás egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A játékosokat két, egyenlő számú, és erősségű csapatra osztjuk. Mindkét csapat tagjai leülnek a földre egymás mögé szorosan oszlopban, a két legerősebb fiú pedig szembe áll az oszlop első tagjával. Az ülők felemelik a kezüket, és ritmusra mondják: "Sülnek a kenyerek, sülnek a kenyerek", majd amikor a játékvezető elordítja magát, hogy: "Égnek a kenyerek!", akkor az erős legények sorra felrántják az ülő emberkéket a földről. Az a csapat nyer, ahol előbb fogynak el a "kenyerek".
Játék információk

Tipus: népi népi RSS csatorna népi nyomtatása
Létszám: 2 nagy csapat
Korosztály: alsósok
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): Nem szükséges
Játék: Sülnek a kenyerek nyomtatása Sülnek a kenyerek egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Fiúk, vagy vegyesen fiúk és leányok, fölállanak. A két legnagyobb egyike a "sas", a másik a "csirkéknek" az "anyja". Azután a csirkék egymás hátába fogódzva, nagyság szerint fölállanak, legelöl áll az anya. A sas pedig az anyával szembe áll, fácskát vesz kezébe, majd leguggol s lukat kezd vájni. Ekkor ilyen párbeszédet kezdenek:

Sas: - Ásom, ásom ezt a gödröt.
Anya: - Minek az a gödör?
- Tűznek.
- Minek az a tűz?
- Víznek.
- Minek az a víz?
- Tyúkhúsnak.
- Abból bizony nem eszel.
- De bizony eszem.

Erre a sas föláll és a csirkék után fut, s a hátsót elfogni igyekszik; azonban az anya védelmezi a csirkét, s azon igyekszik, hogy a sas el ne foghassa. A sasnak csak a leghátulsót szabad elfognia, s ha ez sikerült, ismét csak a leghátulsót. Midőn az anya látja, hogy a sas hátra igyekszik futni, elkiáltja magát:

- Forduljatok, csirkéim!

A melyik csirkét elfogta a sas, félreáll, míg végre valamennyi félre nem jut. Ekkor az anya és a sas két kis fácskát tesznek keresztbe a földön, azután mindegyik csirkének sorban megfogják a karját, s a keresztbe tett fák felett mindaddig előre-hátraugratják, míg ezt a verset énekelve el nem mondják:

Gyér szita, gyakor szita,
Menj be mennyországba.

E vers mindegyik szótagjának éneklésekor hol előre, hol hátra ugratják az illetőt. Ha így mindegyikkel végeztek, az ördögök a sashoz, az angyalok az anyához állanak; mindkét csapat egy-egy fácskát vesz kezébe, melyet "kulcs"-nak, s azt, ellenkező irányba futva, jókora távolságban elrejtik. Most egymás kulcsainak fölkeresésére indulnak, s maikor egymást közel érik, így csúfolkodnak: "Csúf pokoli ördögök"- "Szép mennyei angyalok". Amelyik csapat előbb megtalálja a másiknak a kulcsát, ezt kiáltja:

- Megkaptuk a kulcsokat; nekünk kalács, nektek semmi.

Aztán újra kezdődik a játék.
Játék információk

Tipus: népi népi RSS csatorna népi nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): két fagally
Játék: Tyúkozás nyomtatása Tyúkozás egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]
Van ám még ennél jóval több játék is!
Legelső játék oldal Előző játék oldal Big-Fel || Ker-Meg || Mir-Ty ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldal

Honlap készítés, Tárhelyszolgáltatás. Az oldal a gyűjtemény.net lapcsalád tagja.
© 2009-2019. Játékgyűjtemény - minden jog fenntartva! Beleértve a másolást, az adatrögzítő rendszerben való tárolást is. Kizárólagosan non-profit célra használható fel az oldalon található összes játék, játékszabály.