» Játékgyűjtemény RSS csatornák Könyjelzőbe vele!
Ajánljuk Neked!
 
Játék ajánló
Póker
A pókert többféle kártyacsomaggal lehet játsz [...]
A legszebb tánc játékok

1. Az "A" táncos fél papí [...]
Tükörjáték
A pár tagjai egymással szemben állnak, olyan t [...]
Toll hullás
A játékmester beáll a szoba közepére kezében [...]
 
Legelső játék oldal Előző játék oldal Als-For || Ful-Lin || Mak-Rik || Sco-Uno || Zs- ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldalJátékszabály:
Alapszabályok:
- színre szín, számra szám mehet
- egyszerre egy lapot adhatunk ki!
- az alsókra a következő játékosnak 1 lapot kell húznia, de lehet ütni
- a hetesre 2-t kell húzni, szintén továbbítható
- a felsőkkel szineket lehet kérni a piros felső a full extra, ezzel egy adott lapot lehet kérni (pl: tök 10)
- ászra kimarad, nem lehet közbeszólni
- és a királyok letételével 1 lapot át kell adni a soron következő játékosnak, lehetőleg haszontalan lapot!
- akinek elfogy a lap a kezéből, nem lehet visszahívni a játékba

A játék kezdetén minden játékos 5 lapot kap a kezébe, az osztó tetszőlegesen vehet fel erősebb lapokat. Aki veszít, annak a következő leosztásban 1el kevesebb lap kerül a kezébe. Ha elfogynak a lapjai (az utolsó leosztásban csak 1 lap marad a kezében és veszít), az kiesett a játékból.
Játék információk

Célkitűzés: Leosztásonként nyerni. A Makaóhoz vagy Beethovenhez hasonlóan kell játszani.

Tipus: kártyajáték kártyajáték RSS csatorna kártyajáték nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): 1 pakli magyar kártya
Játék: Full Extra nyomtatása Full Extra egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Az A 1 pont, K, D, B 10-10 pont, a többi amennyi rá van írva. Színsorrend nincs. A játék célja összefüggő lapok: sorozatok vagy egyforma értékű lapok gyűjtése. Összefüggő kombináció a három vagy több egyszínű lapból kialakított hézagmentes sorozat (kőr 8-7-6-5), illetve három vagy négy azonos értékű,
különböző színű lap (pikk A, kőr A, káró A, treff A). A csak 2-es mellé illeszthető, K mellé nem.
Tíz-tíz lapot osztunk, a huszonegyediket felütjük (felső lap), ez jelzi a maximális értéket, amellyel a játékot befejező játékos kopoghat. Ha például ez
6-os, a kopogással befejező játékos össze nem függő lapjainak értéke nem lehet 6-nál több. Ha a felső lap A, a játszmát kopogással nem lehet befejezni.
Opcionális szabály: ha a felső lap pikk, az adott játszmában a téteket megduplázza.
Az induló vagy felveszi a felső lapot, vagy nem. Ha nem vette fel, az osztó veheti fel. Ha senki se vette fel, az induló a csomag tetejéről húz. Húzás
után el kell dobni egy lapot; ezek alkotják a talont, ennek felső lapja felvehető. Ha a játékos összes lapja összefüggő kombináció, RÖMI felkiáltással
leteríti és egy lapot eldob. Ezután az ellenfél is leteríti összefüggéseit, és megállapítja többi lapjának értékét.
Ha a játékos kopogással fejezi be, eldob egy lapot, és bejelenti, hogy kopog. Összefüggő kombinációit leteríti, a többit összeadja és bemondja. Ekkor
az ellenfél is lerakja lapjait: 1. külön csoportosítja összefüggő lapjait; 2. bármennyi lapot hozzáilleszthet a kopogó által lerakott kártyákhoz; 3. külön teheti a kopogott értéknek megfelelő lapjait. Ezután a fennmaradó, össze nem függő lapok értékét összeadja, ezt mínusz előjellel írják fel. Ha a kopogó ellenfelének össze nem függő lapjai a kopogóéval megegyező vagy alacsonyabb összértékűek, nyert. Felírja a megmaradt lapok különbségét és 25 pont jutalmat.
Aki tíz összefüggő lapot leterít, römit csinált, 25 pontot kap és ellenfele megmaradt lapjainak összegét is. Az ellenfél csak összefüggő lapjait terítheti le, a győztes kombinációihoz nem tehet hozzá. Ha csak két kártya maradt a csomagban, a soron következő felveheti az utoljára eldobott lapot és befejezheti a játékot, de nem húzhat a két utolsó lapból. Ha nem tudta befejezni, a játszma érvénytelen.
A játék 150 pontig tart. A végelszámolásnál a győztes megkapja a két játékos végső pontszáma közötti különbséget; minden nyert játszmáért 25 pontot; a
játék megnyeréséért külön 150 pontot. Ha valaki úgy jut el 150 pontig, hogy ellenfele egyetlen pontot sem szerzett, további 150 pontot kap. (Elterjedt módszer, hogy ilyenkor minden pontot megkétszereznek.)
Játék információk

Tipus: kártyajáték kártyajáték RSS csatorna kártyajáték nyomtatása
Létszám: 2 játékos
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): 52 lapos francia kártya
Játék: Gin römi nyomtatása Gin römi egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

Több oldal van, odalenn tudsz lapozni . . .
2010-07-30 10:34:44
nincs minden játék rajta.:) xĐ na mind1 hell. >_
2010-02-21 09:57:30
három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Lapértékek: á 11, 10 10, 9 9, 8 8, 7 7, k 4, f 3, a 2.
A bankár mindenkinek egy lapot ad, utoljára magának is. Ezután minden játékos tesz. Legalább két lapot kérni kell, és 15 pont alatt megállni nem szabad. Ha a pontszám nagyobb 21-nél, a játékos befuccsol, vagyis veszít. Egyébként az nyer, akinek több pontja van.
Két ász a kézben azonnal nyer (más szabály szerint ász és tízes, illetve csak egyszínű ász és tízes).
Óneász akkor mondható, ha több lapból 11 pont van a játékos kezében. Ekkor ha ászt kap, eldobhatja és új lapot kérhet.
Játék információk

Tipus: kártyajáték kártyajáték RSS csatorna kártyajáték nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): magyar kártya
Játék: Huszonegyes nyomtatása Huszonegyes egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A kanaszta hét azonos értékű lap (köztük esetleg dzsókerekkel). Az összes 2-es kis dzsókernek tekintendő, a valóditól csak értékében különbözik.
15 lapot osztunk. Az osztó felüti a csomag felső lapját, megkezdve a talont. Ha ez 3-as vagy dzsóker (2-es), a csomag következő lapjával lefedi, mindaddig, amíg a felső lap természetes lap (nem 3-as vagy dzsóker) lesz.
Osztás után mindenki maga elé teszi piros 3-asait. Ezek 100-at érnek, ha mindegyik ugyanannál a játékosnál (párnál) vannak, összesen 800-at. Helyettük új lapot kell húzni. A piros 3-asok nem használhatók fel lerakáshoz.
Tiszta (piros) kanaszta: hét azonos értékű lap.
Vegyes (fekete) kanaszta: a hét lap közül legfeljebb három dzsóker.
A lerakások legalább három lapot tartalmaznak, mindig több bennük a természetes lap, mint a dzsóker. A már lerakott lapokat felvenni és másként lerakni nem lehet; új lapokat hozzájuk illeszteni igen.
Talon: mindenki húz és dob egy lapot, az eldobottak képezik a talont.
Fagyasztás: (kis vagy valódi) dzsóker keresztbe tett dobása, ez addig tart, amíg valaki a kezében levő két természetes lappal felveheti a talont. Fagyasztáskor az asztalra lerakott lapokkal nem lehet felvenni.
Stoplap: fekete 3 vagy dzsóker sima dobása a következő játékost megakadályozza a felvételben.
Pontértékek:
lap pont
dzsóker 50
2-es 20
A 20
8-tól K-ig 10
fekete 3-tól 7-esig 5
Kezdeti lerakás (az addig elért pontok számától függően):
addig elért pont követelmény mínusz 15
mi pont
0- 1495 50
1500- 2995 90
3000-14995 120
Tiszta kanaszta 500
vegyes 300
piros 3-as 100/db
mind a négy 800
a játék befejezése 100
kézből 200
A játék menete: a sorra kerülő játékos húz; ha akar, lerak; dob. Első lerakása előtt a játékos felveheti a talont, ha a felső lap értéke megegyezik a kezében levő két vagy több természetes lappal. A felvételnél le kell rakni, a felvett lapot is hasznosítva, és a minimális lerakási követelményt el kell érni. Ezután a talon többi lapját felhasználhatjuk. Ha a játékos már lerakott, akkor veheti fel a talont, ha a felső lap eddigi lerakásához vagy kanasztájához hozzáilleszthető; a kezében levő azonos értékű párral; vagy a kezében levő azonos értékű lappal, ha ezt dzsókerrel ki tudja egészíteni. Akinek egy lap van a kezében, nem veheti fel az egy lapból álló talont.
Elszámolás: felírjuk a piros 3-asokért és kanasztákért járó pontokat; a kiment játékos összeadja összes lerakott lapja és kanasztája pontértékét; a vesztes a kezében maradt lapok értékét levonja a lerakottak értékéből, ezt írja fel. Ha nem rakott le, piros 3-asait és a kezében levő lapokat negatív előjellel írja föl.


Más változatban:

Magyar kanaszta

Eltérések a Kanasztához képest:
A minimális követelmények:
addig elért pont követelmény
mínusz 15
0-1495 50
1500-2995 90
3000-4495 120
4500-7000 kézből kanaszta
A talont az első lerakás után is csak két természetes lappal lehet felvenni.
Fagyasztani csak kis dzsókerrel lehet.
Fekete 3-as eldobása teljes kört fagyaszt.

A minimális követelmények:
addig elért pont követelmény
mínusz 15
0-2495 50
2500-4995 90
5000-7495 120
7500- kézből kanaszta
A talont mindig csak a kézben levő természetes lappal lehet felvenni, a lerakásokkal nem.
Fagyasztani csak kis dzsókerrel lehet, ez egy körig érvényes.
A fekete 3-ast nem szabad kézben tartani, amint lehet, el kell dobni. A kézben ragadt fekete 3-as -100 pont.

Tizenötlapos kanaszta

Tizenöt lapot osztanak. A dzsókert vagy piros 3-ast emelő játékos megtarthatja azt, ennek megfelelően kevesebb lapot kap. Mindig két lapot húznak, egyet a csomagból és egyet a talonból vagy a csomagból. Viszont egyet dobnak el.
Azonos színű lapokból hármas sorozatokat lehet csinálni, dzsókerek vagy 3-asok nem szerepelhetnek. A talon felső lapja nem használható fel sorozathoz.
Egy szín hét lapból álló sorozata kanaszta.
A játék befejezéséhez két kanaszta szükséges. A játék 10 000 pontig tart; ha ezt játék közben érik el, a játékot be kell fejezni. Sorozatból álló kanaszta jutalma 1500 pont. Amíg a játékosnak nincs két kanasztája, a piros 3-asok negatívan számítanak.
A minimális követelmények:
addig elért pont követelmény
mínusz 15
0-1495 50
1500-2995 90
3000-6995 120
7000-9995 150

Uruguayi kanaszta

Eltérések a Kanasztához képest:
Csak két valódi dzsókert használnak.
A dzsókert vagy piros 3-ast emelő játékos megtarthatja azt, ennek megfelelően kevesebb lapot kap. Ha az emelő játékos éppen annyi lapot emel, amennyit kiosztanak, 50 pont jutalmat kap.
Sorozatok is lerakhatók. A közbeiktatott dzsóker helye végleges, de a két lap mellé helyezett dzsóker áthelyezhető.
Hét természetes lap sorozatban, dzsóker nélkül 700 pontos kanasztát alkot. Az első lerakásnál a talon összes lapja beleszámít a minimális követelményekbe. Bárki befejezheti a játékot előzetes lerakás nélkül akkor is, ha nincs kanasztája vagy nem éri el a pontszámot. Ekkor nem tehet partnerének lerakott lapjaihoz. 100 pont jutalmat kap.
Nincs fagyasztás, dzsókert ugyanúgy dobhatunk, mint bármi mást.
A kanaszták tetszés szerinti számú dzsókert tartalmazhatnak.

Chilei kanaszta

11 lapot osztanak. A talont az első lerakásnál is fel lehet venni egy dzsókerrel és egy természetes lappal, ha nincs befagyasztva.
Az első lerakásnál a talon összes lapja beleszámít a minimális követelményekbe.
Három vagy több lapból álló sorozat is kialakítható, de a felső lap nem használható fel hozzá. Hét vagy több lapos, dzsóker nélküli sorozat jutalma 1000 pont, de nem kanaszta.
A piros hármasokért, a természetes hétlapos sorozatokért, a lerakott és a kézben maradt lapokért számolt pontok negatívak, ha a játékosnak nem volt kanasztája.
Három dzsóker önmagában is lerakható, továbbiak hozzátehetők. Hét dzsókerből álló kanaszta 2000 pontot ér. Egy természetes lap két dzsókerrel nem társítható.
Vegyes kanasztába legalább két természetes lapot lehet lerakni tetszőleges
számú dzsókerrel.
A játék 5000 pontig tart. A valódi dzsóker 30 pont. Ha valaki felveszi a talont és nem tudja a minimális követelményt teljesíteni, visszateszi a
lapoakt és 500 pont büntetést fizet.
Terremoto (földrengés): a játékos kézből kimegy anélkül, hogy felvette volna a talont és partnere lerakott volna. A kézben legalább egy kanasztának kell
lennie, a lapnak ki kell elégítenie a minimális követelményt. A jutalom 800 pont. Ha négyesben (párosban) játszanak, a partner kezében maradt lapokat is
pozitívan számolják el.

Játék információk

Tipus: kártyajáték kártyajáték RSS csatorna kártyajáték nyomtatása
Létszám: 2-6 játékos
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): 104 lapos francia kártya 4 dzsókerrel
Játék: Kanaszta nyomtatása Kanaszta egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

Akor tehát, ha van kanaszta, lerakva: a négy fekete 3-as + ezer, ugyanez vonatkozik a négy piros hármasra is, joli kanaszta ezret ér, 7500-tól piszkos kanasztával indulunk, 10.000 feletti utolsó partinál tiszta kanasztával.
2011-01-16 00:54:15
vagyis úgy írunk, ahogy beszélünk is, nah! Elvégre hangutánzók vagyunk! A dzsókert nem úgy ejtjük ki, hogy JOKER, nemde? Nem az a ciki, hogy így írták, hanem az, hogy valaki nem tudja mit akart mondani az író!
2010-12-14 17:38:57
Milyen hülye magyar ember már, aki nem jön rá a szövegből, hogy a dzsóker = joker??!! Istenem!! Mi úgy beszélünk, ahogy írunk, vagy úgy beszélünk, ahogy írunk
2010-12-14 17:35:33
nem dzsóker hanem joker
2010-02-08 16:42:13
Kérdésem van! Szeretném tudni, van-e olyan szabály, miszerint a kimenni készülő játékos a partnerének felteheti a kérdést: kimehetek? Én úgy tudom, ez az egy információ engedhető meg, egyéb nem, vagyis semmi más társalgás nem szabályos a partnerek közt a játékban.
2009-12-30 12:48:07
hány lap kell a kanasztához?
2009-08-02 12:17:09
szerintem a dzsóker is ciki egy kicsit. joker az ismert. már nem kötekedés miatt, csak én kb.egy fél percig agyaltam, hogy mi a fene az a dzsóker, de lehet, hogy azért mert este van, sőt valószínű
2009-04-02 21:02:46
Na még1szer. Játszottam a [webcím] lapon online. Furcsa szabályok érvényesek, amiket nem ismerek. Pl. nem engedte lerakni a joli kanasztámat. Engedi viszont, hogy a partner amit gyűjt egy lappal is felvegye a paklit. A lerakott lapokhoz a jolit enfedi lerakni 2-2 arányban is. Ha vki ismeri ennek a szabályait kérlek segítsetek. Köszi Gaby
2009-03-27 11:08:40
köszönjük, javítottuk a dzsóker kérdést :)
2008-10-28 21:33:10
zsóker mint a franciák! talán dzsóker nem?
2008-10-28 14:25:11
Nem zsóker,hanem dzsóker.
2008-10-26 09:59:14
három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: 3-3 lapot osztanak, majd 4 lapot nyitva az asztalra tesznek.
A játék célja 11 pont összegyűjtése, ezt AUSZ vagy KINT VAGYOK bemondással jelezzük.
A lapok számértékei: A-10 névérték, B 11, D 12, K 13.
A kezdő összehasonlítja lapjait az asztalon fekvő lapokkal. Ezekből annyi számértéket vihet haza, amennyit a kezében levő lapokból össze tud állítani. Egyszerre 13-nál többet nem lehet. (Például kettest és hetest a kezében levő kilencessel.) Ezeket képpel felfelé maga elé helyezi. Cserélni úgy is lehet, hogy mind a kézben, mind az asztalon levő lapokat egyesítjük (kézben levő 3, 5 és 7 = az asztalon levő B és A). Csak egy cserét lehet csinálni. Ha nem tudunk cserélni, a kézből nyitva az asztalra teszünk egy lapot.
Ha az asztalról elfogy a lap, táblát csináltunk. Ezután az ellenfél letesz egy lapot és megpróbálja kicserélni. Ha nem tudja, még egyet letesz. Ha a kézben kifogy a lap, a játékosok húznak: ha egyszerre fogyott el mindkettőjük lapja, az húz először 3 lapot és folytatja a játékot, aki az utolsó ütést csinálta. Ha az egyik játékos lapja elfogy, de a másiknak még van, nem húzhat, hanem meg kell várnia, amíg ellenfelének is üres lesz a keze. Ha a talon elfogy, mindketten leterítik lapjaikat (az ellenfél nem cserélheti őket). Aki utoljára üt, elviszi az asztalra terített maradék lapokat. Ha az utolsó menetben senki sem tudott ütni, az asztal és az ellenfél lapjai is annak jutnak, aki utoljára ütött.
Pontozás:
- kártyatöbblet: 27 vagy több lap hazavitele, 2 vagy 3 pont;
- pikk: hét vagy több pikk lap hazavitele, 1 vagy 2 pont;
- minden hazavitt ász 1 pont;
- kiskaszinó: a pikk 2 hazavitele, 1 pont;
- nagykaszinó: a káró 10 hazavitele, 2 pont;
- tábla: 1 pont, a kiosztás után egyetlen cserével elérve 2 pont.
Játék információk

Tipus: kártyajáték kártyajáték RSS csatorna kártyajáték nyomtatása
Létszám: 2 játékos
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): 52 lapos francia kártya
Játék: Kaszinó nyomtatása Kaszinó egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: Ez egy olyan játék amit francia kártyával kell játszani. Ezt párosával minimum 4 játékos játszhatja de lehet többel is. Minden játékos kap négy lapot és az az asztalra is négyet. Mindenki választ magának egy párt és megbeszélnek egy jelet. pl.: Pislogás, hajigazítás, ...stb. Minél nem észrevehetőbbet. A játék lényege, hogy mindenkinek négy ugyanolyan lapot kell összegyűjtenie. amikor neked összegyűlt a 4 lap akkor jelezni kell a másiknak és a párodnak azt kell mondania hogy kent. Ha észreveszed a hogy a másik pár(ok)jeleznek akkor azt kell mondani hogy kupé. Abban hogy hányszor lehet kentet és kupét rosszul mondani a játékosok egyeznek meg. A játéknak akkor van vége ha valaki JÓKOR kimondja a kentet vagy kupét.
Játék információk

Célkitűzés: Figyeljünk oda a másikra!

Tipus: kártyajáték kártyajáték RSS csatorna kártyajáték nyomtatása
Létszám: min. 4
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): francia kártya
Játék: Kent-kupé nyomtatása Kent-kupé egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

Ez az egyik legjobb kártyajáték.! Imádom
2011-12-07 14:16:38
ez jó én ezt tudtam hogy kel játszani :D
2011-06-11 20:31:37
:-D! E szar játék miatt járok be iskolába... csak
2011-02-22 19:52:25
S mi a játékmenet?! :S
2010-07-30 10:38:22
tecceős.:D jáccadezt. nekem bejön.:D mikor a fiu a párom aki teccik és rákacsintok pl. ájj. kelljobb? :d
2010-06-04 10:05:12
Legjobb!
2009-10-17 16:59:19
három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A keverést és az osztást követően emelünk egy lapot, ez lesz az adu. A játék jobbra tartással folyik, az osztótól jobbra ülő kezd. Színre színt vagy adut kell tenni, amíg van szín, addig azt, ha nincs, akkor adut, ha az sincs, akkor bármit. Felülütési kényszer nincs; nem lenne sok értelme. A lapoknak értéke nincs, csak sorendje, ez a hagyományos: számok, figurák, ász. A játékosok a vitt lapokat maguk elé teszik, jelezve, hogy már ütöttek; Az első menet hét lapos, a bent maradtak aztán ugyanígy folytatják hat lappal, stb., egészen egy lapig. Ha a játékosok már hamarabb kiestek, a játéknak is vége, a bent maradó a győztes.


Más változatban: A játék játszható kiesés nélkül is, ekkor az összes körben vitt összes ütés száma (tehát nem a lapok összértéke) alapján állapítjuk meg a győztest.

Játék információk

Célkitűzés: Legalább egy ütést elvinni minden körben. legalább egy ütést vinni minden körben. A kiosztott lapok száma körönként eggyel kevesebb, 7-1-ig. Aki az adott körben nem ütött egyet sem, az kiesett a további játékból.

Tipus: kártyajáték kártyajáték RSS csatorna kártyajáték nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): 1 pakli 32 vagy 52 lapos kártya
Játék: Kiütéses whist nyomtatása Kiütéses whist egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]


Játékszabály: A keverés után emelünk egy lapot, ez lesz az adu. Osztani annyi lapot kell, ahány játékos van (3-7). A játék jobbra tartással folyik, az osztótól jobbra ülő kezd. Színre színt vagy adut kell tenni, felülütési kényszer nincs. A játékosok a vitt lapokat maguk elé teszik, de akár el is dobhatják külön pakliba; a lényeg az, hogy csak az húzhat, aki az adott körben ütött, így a nem ütő játékosok lapjai fogyatkozni kezdenek, esélyük is csökken a szerencsés ütésre/hívásra. Lapot tenni azonban kötelező, passzolni nem lehet. Akinek elfogynak a kézlapjai, kiesett. Gyöztes a legtovább bent maradó játékos lesz.
Játék információk

Célkitűzés: Végig bent maradni ütésekkel. Akinek elfogytak a kártyái, kiesett, húzni viszont csak az húzhat, aki ütött. A játéknak akkor van vége, ha valaki egyedül marad bent, ő lesz a győztes. A lapok sorrendje hagyományos: számok, figurák, ász, értékük nincs, csak sorendjük.

Tipus: kártyajáték kártyajáték RSS csatorna kártyajáték nyomtatása
Létszám: tetszőleges
Korosztály: tetszőleges
Játékidőtartam: tetszőleges
Kellék(ek): kártya
Játék: Linger long nyomtatása Linger long egyedi RSS csatornája

  ?


HozzáfüzésekHozzáfűzések

három+2? (számmal)
Csak a latin ABC betűi, számok, valamint csak a ?, !, . írásjelek írhatóak be!
 
[Fel]
Van ám még ennél jóval több játék is!
Legelső játék oldal Előző játék oldal Als-For || Ful-Lin || Mak-Rik || Sco-Uno || Zs- ||   Következő játék oldal  Legutolsó játék oldal

Honlap készítés, Tárhelyszolgáltatás. Az oldal a gyűjtemény.net lapcsalád tagja.
© 2009-2020. Játékgyűjtemény - minden jog fenntartva! Beleértve a másolást, az adatrögzítő rendszerben való tárolást is. Kizárólagosan non-profit célra használható fel az oldalon található összes játék, játékszabály.